Actiegroep tegen 'Vlietweg 3' blijft fel tegen komst van jongerenflat

30 September 2023, 11:56 uur
Lokaal
mainImage

Leidschendam-Zuid, verenigd met 558 personen in de ActiegroepVlietweg3, verzet zich nog steeds fel tegen de komst van een kolossale flat voor 162 jongeren op de locatie Vlietweg 3, het voormalige pand van ‘Haalhout’. De Actiegroep juicht het idee van harte toe maar vindt de locatie met dit volume totaal ongeschikt.

Na 21 maanden praten moet de conclusie helaas zijn dat er weinig aan het oorspronkelijke plan is veranderd. Op de vele vragen die gesteld zijn aan de projectontwikkelaar en de gemeente is het meest gehoorde antwoord ‘dat het wel zal meevallen’ en ‘we gaan het wel bekijken als het een probleem blijkt te zijn’. Vertrouwen heeft bij de Actiegroep plaats gemaakt voor wantrouwen, moedeloosheid en treurnis.

"Laat het duidelijk zijn", zegt Astrid Kruijt namens de Actiegroep. "Wij zijn niet tegen jongeren of de bouw van woningen voor jongeren. Wel is van het begin af aan duidelijk dat het kolossale gebouw dat projectontwikkelaar Wibaut op de plek van Haalhout aan Vlietweg 3 wil bouwen veel te groot is voor deze plek. Zo groot dat de gemeente onderhands een deel openbaar groen (het grasveldje met bomen en struiken grenzend aan de rotonde van de Nieuwstraat) aan Wibaut wil verkopen. Naar alternatieve locaties die de Actiegroep heeft aangedragen is amper serieus gekeken". 

"Zelfs specialisten als een ruimtelijke planoloog, een architect en een collega projectontwikkelaar verbazen zich over de omvang van dit project in verhouding tot de afmeting van het bouwkavel. Uit het tweede participatietraject is gebleken dat het oorspronkelijke plan nauwelijks is aangepast en de nieuw te bouwen flat nog steeds niet past op de gekozen plek. Aanpassingen zijn nauwelijks mogelijk vanwege financiële haalbaarheid, aldus projectontwikkelaar Wibaut".