Leon de La Croix spant zich met zijn belangengroep ‘Dambelang’ enorm in voor het Damcentrum. Afval, files en parkeerplekken zijn zodoende voor hem bekende onderwerpen. Toch gaat zijn betrokkenheid momenteel ook richting het Huygenskwartier waar het volgens hem allemaal niet veel beter is dan in het Damcentrum. Dan doelt hij op het afval op straat. ,,Vandaag wordt de nieuwe term AAG geintroduceerd”, meldt hij. ,,AAG staat voor Aval Asociaal Gedrag. ,,Hier kan geen wethouder iets aan doen. Hooguit de handhavers een uitbrander geven. Dit is gewoon aso-gedrag”.