Den Haag gaat bewoners meer betrekken bij toekomstplannen

26 November 2021, 11:57 uur
Den Haag & Regio
mainImage
gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag heeft vrijdag de website Omgevingsvisie.denhaag.nl gelanceerd. Op deze website kunnen inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden informatie vinden over het proces rondom de zogeheten Omgevingsvisie Den Haag 2050. Deze visie zorgt ervoor dat de gemeente Den Haag grip én koers houdt op toekomstige veranderingen.

Wethouder Anne Mulder: ''De komende jaren gaat er veel gebeuren in Den Haag. Het aantal inwoners gaat groeien, er wordt volop gebouwd en de stad is aan de slag gegaan met opgaven als de klimaatadaptatie en de energietransitie. Daarbij vind ik het van belang dat het fijn wonen blijft in Den Haag en dat we de Hagenaars actief betrekken bij alle ontwikkelingen. Daarom ben ik blij dat deze website er nu is. Het is een concreet instrument om Hagenaars te betrekken bij de toekomst van onze stad.''

Vanaf 15 december is op de website ook de zogeheten toekomstwijzer in te vullen. Een soort stemwijzer met allerlei vragen en stellingen over hoe Den Haag zich de komende 30 jaar kan ontwikkelen. Denk dan aan stellingen als ‘De gemeente moet vooral focussen op de (versnelde) bouw van woningen voor starters, jongeren en studenten’ en ‘Afval en spullen worden door bewoners beter gesorteerd en ingeleverd in de wijk’.

Theaterproject

Naast de website worden er ook andere activiteiten georganiseerd om inwoners te betrekken bij de omgevingsvisie Den Haag 2050. Zo is er het theaterproject 'Wij de stad' dat speciaal aandacht heeft voor jongeren en worden er werksessies georganiseerd voor organisaties zoals het waterschap, de GGD en de Veiligheidsregio. Vanaf half februari is er een tentoonstelling in het stadhuis die opbrengsten van de verschillende activiteiten laat zien. Daarna wordt een voorstel aan de gemeenteraad gedaan hoe de omgevingsvisie van Den Haag eruit gaat zien.