Voorburgs Dagblad | Komt er ook claim vanuit KPP voor Ldam-Vbg?

Komt er ook claim vanuit KPP voor Ldam-Vbg?

mainImage

De affaire rond een toekomstige claim voor het veranderen van de bouwplannen op Schakenbosch blijkt bij de gemeente Leidschendam-Voorburg niet op zichzelf te staan. Uit onderzoek blijkt dat er meer projecten zijn waar de ontwikkelaar mogelijk een claim in voorbereiding heeft. Dit blijkt uit bestudering en de beantwoording van schriftelijke vragen van GroenLinks aan wethouder Astrid van Eekelen (VVD). De oorzaak ligt overigens nog even in het midden. 

Zo luidde een vraag: "Welke bedragen zijn loopt de gemeente mis bij de vertraging van de woningbouwprojecten Schoorlaan, KPP, Overgoo, Rijnlandlaan, De Star?".

Van Eekelen: "Gemiddeld levert iedere opgeleverde woning ( met gem. woningbezetting van 2 inwoners) een bedrag van ca. € 4.000 aan inkomsten algemene uitkering en OZB. In de begroting is daarnaast rekening gehouden dat met iedere extra woning het onderhoud
aan de openbare ruimte toeneemt. Daarbij wordt de norm gehanteerd van € 318 per woning".

GroenLinks vroeg zich ook af of er in het kader van het project van Klein Plaspoelpolder ook een claim aankomt omdat het College, net als bij Schakenbosch, het bestemmingsplan introk. Van Eekelen gaf aan hier nog niets van vernomen te hebben.

Tevens antwoordde zij: "Vooralsnog is de schatting dat de gemeente alleen op de woningen KPP een risico loopt dat door vertraging de woningen later worden opgeleverd. De oplevering van de woningen van de andere genoemde projecten staan later in de tijd geraamd. Verwacht wordt dat de opgelopen achterstanden op die projecten tijdig kan worden ingelopen".