Voorburgs Dagblad | 'Wat voor geheime afspraken zijn er gemaakt?'
mainImage

'Wat voor geheime afspraken zijn er gemaakt?'

Afbeelding is niet meer beschikbaar
5 juli 2018, 07:15 uur
Algemeen

Deze week is er in de gemeenteraad gedebatteerd over de bouwplannen betreffende het Molenpad. Raadsbreed is door de diverse woordvoerders van de politieke partijen korte metten gemaakt met de parkeerbalans zoals die door het vorige college is opgesteld. Iets wat DamBelang en de Klankbordgroep parkeren al eerder unaniem vaststelde. Ook het duidelijke signaal vanuit het Damcentrum is erkend. Wat de gevolgen zijn voor het Molenpad blijft nog even onduidelijk. Wethouder Rouwendal (Grondzaken) zit duidelijk met het probleem in zijn maag. Hij erkend de parkeerproblemen, maar heeft ook te maken met dubieuze afspraken uit het verleden.

VVD, GBLV, CDA, PvdA en CU-SGP stelde tijdens het debat vast dat de parkeerbalans voor het Damcentrum niet klopt. Met name Bart Eleveld (VVD), Marien van Wijk (GBLV) en Fred Duijn (CDA) maakte gehakt van de parkeerbalans van voormalig wethouder Kist. Het is juist deze parkeerbalans die ten grondslag ligt onder de bouwplannen voor het Molenpad. Ook leeft het gevoel dat de 500 ingediende zienswijzen onzorgvuldig zijn afgewogen. De stelling van de wethouder dat er überhaupt geen aanpassing van de planning mogelijk is kan direct naar het land der fabelen worden verwezen.

Brief van de wethouder

“Wethouder Rouwendal heeft de raad toegezegd met een brief te komen waarin hij de raad laat weten of hij nog mogelijkheden ziet om de parkeerdruk op korte termijn te verlagen.” Vertelt Kim Jong, DamBelanger en bestuurslid van Wijkvereniging Leidschendam-Zuid. “We zijn net als de raad erg benieuwd wat er uit ‘de hoge hoed’ gaat komen. Alle mogelijkheden zijn al verkend en besproken in de Klankbordgroep parkeren Damcentrum. Unaniem zijn deze alternatieven afgeschoten door de leden en minder publiekelijk door de verantwoordelijk ambtenaren. We zijn echt welwillend om de problemen op te lossen en zijn ook zeer open minded, ik ben alleen bang dat de nieuwe wethouder het dossier nog niet helemaal goed kent.”

Democratisch proces

Dat onze gemeente al de bijnaam Napels aan de Vliet heeft door het falende afvalbeleid en gebrek aan handhaving is al bekend. De gemeente doet de bijnaam nu weer eer aan. Inmiddels heeft het er ook schijn van dat er in de achterkamertjes zaken bekokstooft zijn die het democratisch proces ondermijnen. De wethouder stelde in het debat dat een aanpassing van de plannen de facto contractbreuk aan de kant van de gemeente oplevert. Dit is een grove onwaarheid. De raad is geen ‘administratiekantoor’ zoals Fred Duijn terecht stelde. Dat de projectontwikkelaar gister ineens aan een contract met de gemeente refereerde en dreigde de bouw te annuleren werd door voormalig wethouder en GBLV-raadslid Bianca Bremer terecht als ‘niet chique’ bestempeld. Contracten tussen ontwikkelaars en gemeente kunnen nooit van invloed zijn op het democratisch proces. Hooguit kan de raad een afweging maken tussen de gemaakte afspraken en de gevolgen daarvan. In een democratisch proces moet dit contract ook openbaar gemaakt worden. Fred Duijn (CDA) vroeg ook naar deze afspraken, maar kreeg vooralsnog nul op het rekest.

Blij met de open opstelling van de partijen

DamBelanger Leon de la Croix: “We zijn erg blij met de open opstelling in de raad. De angst dat de plannen een hamerstuk zouden worden is onterecht gebleken. Nu inmiddels onze volksvertegenwoordiging inziet dat de parkeerbalans niet deugt zien we de besluitvorming positief tegemoet. Het is erg dapper van GBLV dat zij ook uitspreken hun vraagtekens te hebben bij de gang van zaken tijdens en na het vaststellen van de parkeerbalans. De toezeggingen van wethouder Kist bleken niets waard. Ik hoop oprecht dat wethouder Rouwendal in zijn raadsbrief met een serieus alternatief komt. Uiteindelijk wil iedereen maar één ding: een bruisend en gastvrij Damcentrum. Inclusief de mooie woningen aan het Molenpad! Maar wat niet kan, dat kan gewoon niet.”

Reconstructie

Wat er volgende week dinsdag ook besloten gaat worden, DamBelang wil hoe dan ook een onafhankelijk onderzoek uit laten voeren naar het hele proces. Welke ‘geheime afspraken’ zijn er? De gemeente zelf opereert inmiddels ook als projectontwikkelaar, wat voor gevolgen heeft dit gehad voor het democratisch proces? Allemaal vragen waar een antwoord op moet komen

 


Foto: Digitaal Dagblad