Vragen over toegangswegen richting en om de Mall

20 June 2020, 21:56 uur
Algemeen
mainImage

Bij mededeling in de Staatscourant deelt het college van Leidschendam-Voorburg mee dat de wegen in en rondom het winkelgebied Leidsenhage worden onttrokken aan het openbaar verkeer. Hiermee worden de wegen overgedragen aan Unibail Rodamco Westfield (URW) ten behoeve van de bouw van het winkelcentrum “The Mall of the Netherlands”

Grond hiervoor is:
 de overeenkomst van Unibail Rodamco met de gemeente Leidschendam -Voorburg;
 er geen verkeerskundige bezwaren zijn om deze wegen aan het openbaar verkeer te onttrekken;
 de wegen niet vallen binnen de hoofdroutes van de auto, de fiets en het openbaar vervoer.

D66-raadslid Peter van Dolen springt op de barricaden en stelt hiervoor aan wethouder Nadine Stemerdink de volgende vragen over.

1. Beseft het college dat de Ligusterhof ook de toegangsweg is naar de parkeergarage van de bewoners van Noordsingel 18-98 en dus niet alleen voor verkeer van het winkelcentrum is?

2. Zijn omwonenden van dit gebied en met name bewoners van de Banninghaegeflat aan de Noordsingel gehoord in het nemen van dit besluit?

3. D66 constateert dat in het besluit zoals gepubliceerd in de Staatscourant geen erfdienstbaarheid voor URW is opgenomen die garandeert dat de garage aan de Ligusterhof van bewoners van Banninghaegeflat aan de Noordsingel goed bereikbaar blijft?

4. Beseft het college dat URW, omdat er geen erfdienstbaarheid is opgenomen in het besluit, in theorie met dit besluit de toegang tot de garage onmogelijk kan maken?

5. Wat gaat het college doen om deze omissie te repareren en de bewoners te garanderen dat nu en in de toekomst de privé parkeergarage van de bewoners van de Ligusterhof bereikbaar blijft (en ook zonder kosten)?

6. Beseft het college dat de bij dit besluit gevoegde tekening suggereert dat het grondstukonder de Banninghaegeflat aan de Noordsingel (kadasternummer Veur B 10457) eigendom zou zijn van Unibail Rodamco Westfield terwijl deze eigendom is van de VvE Landmark
Banninghaege?
- Zo “Nee”, hoe kan het dat dit niet bekend is bij het college?
- Zo “ja”, hoe kan het dat het college toch heeft gemeend dit besluit te moeten nemen
zonder daartoe in overleg te treden met de formele eigenaar zijnde de VvE?

7. Wat gaat het college doen om deze omissie te corrigeren?

8. Beseft het college dat het eventueel afsluiten van de Ligusterhof ook Noordsingel14 (Stedin onderstation) en Noordsingel 16 (KPN telecommunicatieruimte) ontoegankelijk kunnen zijn voor deze bedrijven?
- Zo “Nee”, hoe kan het dat het college ook dit cruciale gegeven over het hoofd heeft gezien?
- Zo “Ja”, wat heeft het college afgesproken om ongestoorde toegang voor deze bedrijven te garanderen?