Vlietkinderen en Buitengoed Dorrepaal sluiten samenwerkingsovereenkomst

mainImage
Vlietkinderen en Buitengoed Dorrepaal sluiten samenwerkingsovereenkomst

Kinderopvangorganisatie Vlietkinderen heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Buitengoed Dorrepaal, onderdeel van zorgorganisatie Middin.

Aan de Vliet in Leidschendam-Voorburg ligt Buitengoed Dorrepaal, een indrukwekkend monument, gelegen op een bijzondere plek met veel groen. Volwassenen met een verstandelijke beperking de zogenaamde ‘meewerkers’, werken op het terrein, in de villa of in de kas als tuinman, dierenverzorger, caissière, productie- of horecamedewerker.

,,Vanuit haar maatschappelijke opdracht ondersteunt Stichting Vlietkinderen initiatieven van lokale partijen om van toegevoegde waarde te kunnen zijn voor kinderen en hun sociaal maatschappelijke omgeving. Andersom brengen wij de ‘buitenwereld’ naar Dorrepaal. We kunnen echts iets voor elkaar betekenen. Daarom werken wij graag met dergelijke partijen samen.” reageert Vlietkinderen-directeur Tine Oudshoorn.

Doel

Het doel van deze samenwerkingsovereenkomst ligt in de  laagdrempelige verbinding van de meewerkers (cliënten) van Buitengoed Dorrepaal met de kinderen en pedagogisch medewerkers van Vlietkinderen. ,,We brengen op deze manier de werelden van deze twee organisaties bij elkaar, leren elkaar beter kennen en leren van elkaar. In principe gaan we uit van een samenwerking die niet gebaseerd is op (financiële) middelen maar op basis van wederzijdse benefits’’, legt Tine Oudshoorn uit.Bas de Groot en Tine Oudshoorn tekenen de overeenkomst.

Dienstbaar

,,Middin wil graag dienstbaar zijn aan de samenleving’’, vult zorgmanager  Bas de Groot aan. ,,Dit geeft aanleiding tot werk- en leerervaringen, waardoor onze medewerkers zich verder kunnen ontwikkelen en emanciperen in de samenleving. We willen graag dat er veel interactie is met de buitenwereld en dat er zodoende veel mensen gewoon bij ons naar binnen lopen. De gang naar meer partners zoeken binnen de lokale samenleving wordt door deze samenwerking met Vlietkinderen ingezet’’.

Meerwaarde

,,Vlietkinderen gaat al enige jaren lokale samenwerkingsverbanden aan in Leidschendam-Voorburg met diverse partners’’, vervolgt Tine Oudshoorn. ,,Lokale verbinding levert een ‘win-win’ situatie op voor ons maar ook voor de diverse (sport)verenigingen, stichtingen en dus inwoners van deze gemeente. Deze overeenkomst met Buitengoed Dorrepaal is hier een aansprekend voorbeeld van. Sinds een paar jaar hebben we ook een samenwerking met Middin waar het gaat om het plaatsen van kinderen met een beperking bij ons in de opvang.

Faciliteiten

De samenwerkingsovereenkomst bestaat uit een aantal afspraken. Dit betreft onder andere het gebruik maken van de faciliteiten van Buitengoed Dorrepaal door kinderen van de Vlietkinderen locaties,  het uitwisselen van kennis en beschikbaar stellen van ruimte en middelen op het Buitengoed of op een Vlietkinderen locatie. Ook het onderzoeken naar verdere mogelijkheden tot de inzet van Dorrepaal meewerkers met betrekking tot Vlietkinderen behoort tot de samenwerking. Bijvoorbeeld de inzet van meewerkers bij het onderhoud van buitenruimtes is een mogelijkheid. Vlietkinderen heeft dit jaar ook een bijdrage gedaan van 500 euro als ondersteuning voor het realiseren van een natuurspeeltuin bij Dorrepaal. “Het is onze intentie om dit soort projecten ook in andere jaren te ondersteunen’’, besluit Tine Oudshoorn.


Foto: Digitaal Dagblad