mainImage

Studenten adviseren winkeliers Julianabaan

18 september 2019, 12:00 uur
Algemeen

Met het living lab ´Eerste Hulp Bij Retail´ (EHBR) gaan studenten van De Haagse Hogeschool vanaf 18 september elf winkeliers in het Winkelcentrum De Julianabaan in Voorburg adviseren. Met ‘future-proof’ adviezen helpen de studenten de winkeliers meer toekomstbestendig hun winkel in te richten en zich te positioneren. De Gemeente Leidschendam-Voorburg omarmt dit initiatief, omdat het bijdraagt aan het duurzame succes van winkelcentrum De Julianabaan in een tijd waarin landelijk steeds meer fysieke winkels en winkelstraten moeite hebben voldoende bezoekers te trekken.

De hbo-studenten zijn gedurende vijf woensdagmiddagen gehuisvest in hun ‘living lab’ in het winkelgebied, waar zij onderzoek doen naar de toekomst van de betrokken winkeliers. Op 16 oktober 2019 worden de bevindingen gepresenteerd aan de elf winkeliers. Onderzoekers van De Haagse Hogeschool kijken tegelijkertijd welke nieuwe skills de winkeliers nodig hebben en hoe ze deze in de toekomst kunnen ontwikkelen.

Living lab
De Julianabaan is hiermee host van het derde ‘EHBR’ living lab in Nederland, onderdeel van het landelijk onderzoeksproject Future-Proof Retail (www.futureproofretail.nl). Living labs zijn testomgevingen buiten het traditionele laboratorium, maar in de ‘echte’ wereld, vaak in een begrensd gebied als een stad, een wijk of een winkelcentrum. Binnen living labs werken bedrijven, kennisinstellingen, overheden en gebruikers samen om nieuwe producten, diensten en businessmodellen te ontwikkelen. Bij het EHBR-lab worden deze resultaten vervolgens gedeeld met de gehele retailsector.

In deze editie van het EHBR-lab gaan 30 studenten samen met onderzoekers van De Haagse Hogeschool in gesprek met winkeliers om vervolgens op basis van hun concrete vragen onderzoek te doen naar verandering, de klantreis, innovatie, aanpak, aanname of idee. Door middel van kortlopende experimenten leiden deze onderzoeken in zes weken tot uitkomsten waar ondernemers hun voordeel mee kunnen doen. Het EHBR Lab heeft daarnaast ook als doel om niet-deelnemende retailers te betrekken en inspireren. Studenten van ROC Mondriaan, School voor Retail in Den Haag helpen deze editie ook mee. Zij zullen als mystery shoppers het gebied verkennen. De informatie die zij verzamelen, wordt gepresenteerd aan en geanalyseerd door de studenten van De Haagse Hogeschool. Ook leerlingen van het Corbulo College helpen mee tijdens de labdagen.

Design Thinking
Het bijzondere in dit living lab is het werken volgens de methodiek van Design Thinking: een nieuwe onderzoeksmethode waarbij er in korte tijd, stap voor stap ideeën worden getest en verfijnd. De kracht van Design Thinking zit ook in het multidisciplinair samenwerken en -denken door studenten, onderzoekers en winkeliers. Is er sprake van al dan niet geplande veranderingen, zoals social media-initiatieven, technologie in de winkel of een vernieuwend assortiment? Valt er een innovatieve dienst te testen? Gaat een idee ook daadwerkelijk het gewenste resultaat opleveren? En vooral: welke skills heeft de winkelier daarvoor nog nodig? Hoe kan de innovatie het beste doorgevoerd worden en wat heeft dat voor consequenties in kosten en tijdsbeslag?

Ook in de (nabije) toekomst succesvol zakendoen
Gedurende de testperiode bevragen de studenten bijvoorbeeld de klanten van de winkeliers, of brengen met de winkelier in kaart op welke verandering(en) in de sector en in de winkelstraat er kan worden ingespeeld. Uit de onderzoeken blijkt uiteindelijk wat de consequenties zijn van de inzet van een bepaalde innovatie of een eventuele nieuwe aanpak. Ook worden waar mogelijk concrete tools aangereikt waar de winkelier mee aan de slag kan.

Het Living Lab wordt ingericht op initiatief van de lokale retailers en de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Het EHBR-lab is op vijf woensdagen, tussen 13:00 uur en 17.00 uur aanwezig in het winkelcentrum De Julianabaan, ingang naar het lab treft u aan op de Julianalaan 314-316 in Voorburg.