Voorburgs Dagblad | Marien van Wijk: 'Geheugenprobleem in de gemeenteraad'

Marien van Wijk: 'Geheugenprobleem in de gemeenteraad'

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Marien van Wijk, raadslid GBLV/Gemeentebelangen: “Het geheugen in de politiek is niet al te best, zoals maar weer bleek de afgelopen tijd. Het Masterplan Damcentrum is altijd door de VVD met hand en tand verdedigd, terwijl we nu in de praktijk zien dat daar fouten in zijn gemaakt: het Damplein staat al jaren leeg en het parkeren is een probleem, ondanks de gratis openbare parkeergarage. Tijdens de crisis is het contract tussen de gemeente en de projectontwikkelaars gewijzigd en daarmee heeft de gemeenteraad ingestemd. Het willen afblazen van het bouwplan aan het Molenpad zoals in de gemeenteraad door partijen werd aangegeven, heeft GBLV daarom met verbazing aangehoord.

Van niet naar toch wel bouwen

In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces kwam het geheugen weer terug. Waar in de voorlaatste raadsvergadering de bewoners en ondernemers, mede verenigd in de actiegroep Dambelang,  misschien nog het idee kregen dat er een openbare parkeergarage onder het Molenpad zou komen, bleek al snel dat VVD en CDA van koers waren veranderd. De mogelijke schadeclaim van de projectontwikkelaar en de gemaakte afspraken tussen hem en de gemeente kregen de overhand. De oplossing waarmee de bewoners en ondernemers vervolgens tevreden moesten worden gehouden was een motie.

Motie of amendement?

Het standpunt van GBLV/Gemeentebelangen was helder: als er niets wordt gedaan aan de parkeerproblematiek, dan stemmen wij tegen de geplande bouw aan het Molenpad. Marien van Wijk: “We wilden de afspraken met de projectontwikkelaar graag respecteren, omdat we vinden dat je als gemeente betrouwbaar moet zijn en eerdere afspraken en besluiten moet nakomen. Tegelijkertijd vonden we het onacceptabel dat we als fractie concrete voorstellen hebben gedaan om de parkeerproblemen op te lossen en dat daar niks mee was gedaan. De motie van de andere partijen vonden we veel te zwak. Er staan mooie dingen in over het parkeren, maar het college hoeft een motie niet uit te voeren. Vandaar dat we met een amendement op het raadsbesluit kwamen. Een amendement moet het college namelijk wel uitvoeren. Het college moet nu voor 1 maart met een concreet implementatieplan parkeren komen. Ook de parkeerproblematiek bij het Stadskantoor wordt daarbij meegenomen.”

 


Foto: Digitaal Dagblad