Voorburgs Dagblad | Eerste ronde aanmeldingen voortgezet onderwijs klaar

Eerste ronde aanmeldingen voortgezet onderwijs klaar

mainImage
Eerste ronde aanmeldingen voortgezet onderwijs klaar

De eerste aanmeldingsperiode voor de middelbare school voor leerlingen uit groep 8 in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg zit erop. Van de aangemelde groep van ongeveer 6576 leerlingen is nu 97% succesvol geplaatst. Dit jaar konden leerlingen zich voor het eerst aanmelden op meerdere scholen met een voorkeurslijst. Negen scholen hebben geloot. Voor het kleine aantal leerlingen dat nog niet geplaatst is, begint maandag de tweede aanmeldingsperiode. Voor de ouders van deze groep leerlingen is een helpdesk ingericht. Een nieuw model en het afschaffen van een aantal voorrangsregels leggen de basis voor het aanmelden op meerdere scholen.

Loting op negen scholen     

In de eerste aanmeldingsperiode zijn 6576 leerlingen aangemeld. Dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Negen middelbare scholen hebben geloot. Zij kregen meer aanmeldingen, dan er plekken waren. Het gaat om het Christelijk Lyceum Zandvliet, Dalton Den Haag, Diamant College, Edith Stein College, Lyceum Ypenburg, Maris College Kijkduin, Maris College Statenkwartier, Montaigne Lyceum en ’s Gravendreef College Leidschenveen.

Bij het Haags Montessori Lyceum en het Montaigne Lyceum is daarnaast een aantal leerlingen niet geplaatst op basis van toegepaste voorrangsregels.

Uitkomsten eerste aanmeldingsperiode

Van de 6576 aangemelde leerlingen is ruim 93% geplaatst op de school van eerste keuze en bijna 4% op een andere school van de voorkeurslijst. Daarnaast is er een groep leerlingen die extra zorg nodig heeft. Deze leerlingen wordt met maatwerk geplaatst, omdat de schoolbesturen altijd een passende plek voor iedere leerling garanderen. Door de nieuwe procedure met voorkeurslijst is het aantal kinderen dat geplaatst is, gestegen naar 97%.

Bericht van plaatsing

Kinderen die zijn aangemeld op een VO school in Den Haag, Rijswijk of Leidschendam-Voorburg krijgen vandaag bericht of ze geplaatst zijn. Een aantal ouders heeft aangeven dat zij geen e-mail met uitslag willen ontvangen en zullen daarom het bericht via de school ontvangen. Met een klein aantal ouders wordt vandaag al contact opgenomen, omdat vanuit het perspectief van extra zorgondersteuning naar een passende school gezocht moet worden.

Tweede aanmeldingsperiode en helpdesk

Voor de kinderen die geen plaatsingsaanbod hebben gekregen in deze aanmeldingsperiode of zich nog niet hadden aangemeld is er een tweede aanmeldingsperiode. Zij kunnen zich vanaf maandag 9 april tot en met vrijdag 20 april opnieuw aanmelden op een van de scholen die nog plaats hebben. Via de digitale scholenwijzer is vanaf zaterdag zichtbaar welke scholen nog plaats hebben. Ouders met vragen over de tweede aanmeldingsperiode kunnen contact opnemen met de hiervoor ingerichte helpdesk via: 070 2170576 of [email protected] Bereikbaar: vrijdag 6 april 9.00 – 21.00 uur, zaterdag 7 april 9.00 - 17.00 en maandag 9 t/m woensdag 11 april van 09.00 - 17.00 uur.

Gewijzigde aanmelding (en centrale loting)

Op verzoek van het ministerie van OCW is de manier van aanmelden op de middelbare school dit schooljaar aangepast in de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Leerlingen krijgen daarmee voor het eerst de kans om zich op meer dan één school aan te melden met een voorkeurslijst.  Daarnaast is een aantal voorrangsregels die middelbare scholen mogen hanteren afgeschaft. Een nieuw model is ingevoerd waarbij leerlingen zoveel mogelijk op de school van eerste keuze is geplaatst. Als dit niet mogelijk was, is de leerling zoveel mogelijk geplaatst op een andere school van de voorkeurslijst.


Foto: Digitaal Dagblad