Voorburgs Dagblad | Buurtbewoners willen geen extra brug!
mainImage

Buurtbewoners willen geen extra brug!

Van links naar rechts: Geurt Thomas, Karijn de Jong, Lonneke van den Berg en wethouder Juliette Bouw.
17 mei 2019, 09:36 uur
Algemeen

638 handtekeningen van belangengroep “Benutten zoals Bedoeld” overhandigd aan Wethouder Bouw. Deze ochtend is de petitie “tegen de bouw van een extra brug in de gemeente Leidschendam-Voorburg ”, overhandigd aan wethouder Bouw. 638 Bewoners uit de wijken Damsigt, Verzetshelden-, Zeehelden-, Kleurenbuurt, Park Leeuwensteijn en het Lien ondertekenden de petitie.

Karijn de Jong, Lonneke van den Berg en Geurt Thomas, allen actief in de belangengroep “Benutten zoals Bedoeld” overhandigden de petitie aan wethouder Bouw. Zij benadrukten dat de handtekeningenactie de grote betrokkenheid en de gedeelde zorg van de bewoners uit bovengenoemde wijken laat zien. Hiermee deden zij ook een nadrukkelijk oproep aan de Gemeente Leidschendam-Voorburg om de problemen van bereikbaarheid en doorstroming op te lossen voor de héle gemeente, en vooral te voorkomen dat problemen worden verplaatst.

De buurtbewoners, verenigd in de belangengroep Benutten zoals Bedoeld”, hebben zich, evenals de Gemeente, verdiept in de diverse onderzoeken en scenario’s. Hieruit komt telkens dezelfde conclusie naar voren, namelijk dat de aanleg van een extra oeververbinding niet tot de oplossing van het probleem leidt. Wat wel gebeurt is, dat de bouw van een brug eerder een aanzuigende werking van doorgaande wegen naar lokale wegen heeft met een zeer nadelig effect op de veiligheid, leefbaarheid en toegankelijkheid van omliggende wijken. Hierdoor verbindt de brug niet, maar verplaats problemen en verdeelt bewoners uit de gemeente.

De belangengroep “Benutten zoals Bedoeld” is van mening dat leefbaarheid voor allen van het grootste belang is. Voor alle bewoners én de ondernemers uit het Damcentrum kan, tegen lagere kosten dan voor de aanleg van een brug, een verkeersveilige en bereikbare leefomgeving worden gecreëerd. Dit alles, door het optimaliseren van de huidige situatie, waaronder het leiden van doorgaand verkeer naar de N14 in plaats van door de woonwijken; het weren van doorgaand verkeer
uit het Damcentrum door selectieve toegang; bestaande wegen anders inrichten en route informatie borden plaatsen die aangeven dat de brug openstaat en filevorming ontstaat.

Bewoners verwachten dan ook dat op basis van de resultaten van dit (alweer vierde) onderzoek, de gemeenteraad net als in 2016 moet concluderen dat de aanbeveling uit het eerdere rapport ‘’Benutten zoals Bedoeld ‘’ de beste oplossing is voor álle inwoners uit Leidschendam-Voorburg.