Voorburgs Dagblad | Zorgen over het kunstgras houden aan

Zorgen over het kunstgras houden aan

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Naar aanleiding van de presentatie over kunstgras in Swaensteyn op 9 april j.l. blijken meer inwoners bezorgd te zijn over kunstgras. Vooral het toekomstige hoofdveld van Wilhelmus is onderwerp van gesprek. Moeders van voetballende kinderen zijn zelfs een petitie opgestart. De zorgen betreffen niet alleen de keus tussen rubber en kurk. Maar ook is er bezorgdheid dat bij de slijtage van het kunstgras piepkleine stukjes plastic in het milieu (o.a. het oppervlaktewater) terechtkomen. In het kader van duurzaamheid is het hele concept kunstgras uit den boze. Er is immers nog geen oplossing om kunstgras te recyclen. Natuurlijke grasvelden helpen de hittestress te verminderen. In tegenstelling tot kunstgrasvelden: deze warmen het klimaat juist op terwijl natuurlijke grasvelden voor verkoeling zorgen en daarbij ook CO2 opnemen.

De fractie van GBLV/Gemeentebelangen heeft kennis genomen van deze zorgen en heeft hierover aan het College de volgende vragen:
1. Heeft het college rekening gehouden met de bijkomende negatieve effecten van kunstgras zoals:
- stukjes kunstgras die in het milieu terechtkomen?
- opwarmend effect van het kunstgras?

2. Heeft het college bij de besluitvorming gras of kunstgras rekening gehouden met de bijkomende positieve effecten van gras zoals:
- verminderen van hittestress
- gras neemt CO2 op

3. Hoeveel m2 kunstgras ligt er inmiddels op alle sportvelden in L-V?

4. Hoelang liggen kunstgrasmatten er inmiddels?

5. Is het Water- en het Hoogheemraadschap op de hoogte van de omvang van de allenkunstgrasmatten in L-V inclusief de milieuschade?
6. Zijn er met Water- en het Hoogheemraadschap afspraken gemaakt zoals:
- periodieke water- en bodemmonsters?

7. Zo ja, wat zijn de resultaten?
8. Zo nee, waarom zijn er geen afspraken gemaakt?


Foto: Digitaal Dagblad