Voorburgs Dagblad | Forum Sport en het Corona virus (update)

Forum Sport en het Corona virus (update)

mainImage

Forum Sport heeft als gevolg van het Corona virus noodgedwongen al haar activiteiten moeten stoppen.
Geen voetbalactiviteiten en ook geen andere clubactiviteiten. Vandaag of morgen komt de KNVB met nieuws over het wel of niet hervatten van de competities. Sowieso een bijzondere uitslag voor alle voetbalverenigingen in Nederland, zowel betaald voetbal als amateurvoetbal.
We houden u op de hoogte uiteraard.

Het clubhuis van Forum Sport is dus gesloten en ook het Sportpark ’t Loo is gesloten.
Alleen medewerkers van de Stichting ZieZoo en een enkeling van Forum Sport (schoonmaak en verenigingsmanagement) hebben toegang.

Schade en schande!
Hoe vervelend is het dan dat er berichten in de media verschijnen en omwonenden ons bellen met de mededeling dat er volop gevoetbald wordt op Sportpark ’t Loo. Dit is absoluut niet wat wij als vereniging willen. Ouders en kinderen klommen over de gesloten hekken….! En het bleef niet bij het ongeoorloofd betreden van de sportvelden. We hebben ook geconstateerd dat er vernielingen zijn aangericht aan de toegangsdeuren van onze materiaal ruimtes en aan de hekken bij de ingang. Schade loopt in de duizenden euro’s. Ook werd er enorm veel afval achtergelaten op de velden.

Forum Sport doet wat het kan
Naast publicaties op de website, het toezien op het sluiten van de toegangshekken, borden op de hekken met waarschuwingen van de gemeente Leidschendam Voorburg (die weer werden vernield en weggegooid) hebben de Forum Sport mensen die op het complex aanwezig waren ook veelvuldig de kinderen en ouders(!) die op het complex waren weggestuurd. Met vele verwensingen als antwoord en slechts heel even resultaat. We hebben van de gemeente begrepen dat dit ook op andere sportcomplexen in de gemeente het geval is.
Ouders van kinderen hebben in dit geval niet de verantwoordelijkheid genomen de kinderen erop te wijzen dat het niet mag en kan. Erger nog: ouders gingen gezellig meevoetballen.

Overleg met de gemeente
Het sportpark is van de gemeente. Forum Sport huurt de velden. Natuurlijk proberen we ervoor te zorgen dat er niemand op de velden komt (zie uitleg boven) en we zijn in contact getreden met de gemeente. Wat te doen?
Gezamenlijke actie hierin is beter. De dringende oproep op gezond verstand van mensen: verbied je kinderen over hekken te klimmen of op andere manier complex te betreden. Het had geen effect.

Vanaf nu verscherpte controle en handhaving
Na de door de regering aangekondigde verscherpte maatregelen van gisteravond heeft het college van B&W van de gemeente Leidschendam Voorburg besloten om alle sportcomplexen, waaronder sportpark ’t Loo, aan te merken als speciale locatie die zijn afgesloten en waar strenge handhaving geldt inclusief het opleggen van boetes die kunnen oplopen tot 400 euro per persoon. Niet eerst waarschuwen maar gelijk op de bon! Even voetballen op de velden van Forum Sport wordt dus een duur grapje.

Wij vertrouwen erop dat deze info benadrukt dat het bestuur van Forum Sport haar verantwoordelijkheid heeft genomen.
We hopen dat het nu goed gaat.


Namens het bestuur van Forum Sport,
Jean Nederlof, voorzitter.
Mark v.d. Honert, bestuurslid algemene zaken.


Door: Forum Sport | Foto: Voorburgs Dagblad