Voorburgs Dagblad | Wethouder krijgt vragen over luchtkwaliteit

Wethouder krijgt vragen over luchtkwaliteit

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Wethouder Van Eekelen zei tijdens de raadsvergadering dat het college de luchtkwaliteit in onze gemeente zeer serieus neemt. De fractie van D66 sluit zich zeer van harte aan bij dat uitgangspunt. "Maar wethouder Van Eekelen zei in haar eerste termijn dat de meest uitstootvrije snelheid voor auto´s 60 kilometer per uur is. Als we langzamer gaan rijden, geeft dat meer uitstoot", zegt raadslid Charlotte Bos (D66).  Naar aanleiding van de uitspraken van de VVD-wethouder heeft zij namens de D66-fractie een aantal schriftelijke vragen gesteld.

1. Op basis van welke wetenschappelijke bron(nen) baseert wethouder Van Eekelen de bewering dat 60 kilometer per uur de milieuvriendelijkste snelheid is?

2. Wethouder Van Eekelen zei zich te hebben laten bijpraten op dit punt. Door wie?

3. Pleit wethouder Van Eekelen hiermee feitelijk tegen 30-kilometerzones?

4. Pleit wethouder Van Eekelen hiermee feitelijk voor verlaging van de maximum snelheden op de snelwegen en uitvalswegen zoals de N14 rondom Leidschendam-Voorburg?

5. Is wethouder Van Eekelen op de hoogte van de studie van het Centre for Transport Studies van het Imperial College London uit 20131 naar de verwachte effecten van invoering van een lagere maximum snelheid in het centrum van Londen?

6. Hoe beoordeelt wethouder Van Eekelen de uitkomsten van deze studie in het licht van haar uitspraken dat 60 kilometer per uur de meest uitstootvrije snelheid voor auto's is?

7. Verandert de mening van wethouder Van Eekelen na lezing van deze studie over 30- kilometerzones in onze gemeente? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

Astrid van Eekelen buigt zich nog over de antwoorden. 

8. Kan de gemeenteraad op korte termijn voorstellen verwachten van het college naar aanleiding van deze nieuwe informatie? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?


Foto: Digitaal Dagblad