Voorburgs Dagblad | Wat wilt u het nieuwe stadsbestuur meegeven?

Wat wilt u het nieuwe stadsbestuur meegeven?

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Waar liggen kansen voor onze gemeente? Wat zijn de belangrijke thema’s voor de komende jaren? Waar moet extra aandacht voor zijn?

De onderhandelende partijen VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP gaan hierover graag  met u in gesprek tijdens een inloopavond op  maandag 7 mei. U kunt binnenlopen tussen 17.30 en  19.30 in het gemeentehuis in Leidschendam (Raadhuisplein 1). Inwoners, ondernemers, bedrijven, organisaties, raadsleden en belangengroepen kunnen dan input leveren aan de onderhandelaars. Die inbreng wordt meegenomen bij de besprekingen.

Wilt u uw inbreng geven op 7 mei dan kunt u zich tot uiterlijk 4 mei aanmelden door een email te sturen aan [email protected].  Geef daarbij ook aan over welke onderwerpen u uw mening en visie wilt geven. Deelnemers ontvangen een bevestiging. Ook als u niet in de gelegenheid bent om te komen, kunt u tot uiterlijk 4 mei  een email sturen met daarin uw input.

VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP zijn sinds 18 april met elkaar in gesprek om te kijken of zij met elkaar de coalitie van de gemeente Leidschendam-Voorburg kunnen vormen. In de komende weken werken de partijen aan het onderhandelingsakkoord.

Bron: Griffie gemeente Leidschendam-Voorburg

 


Foto: Digitaal Dagblad