Voorburgs Dagblad | Vragen over de Van Ruysdaellaan 49-51

Vragen over de Van Ruysdaellaan 49-51

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Arnold Brans, raadslid VVD, heeft aan het College vragen gesteld m.b.t. de intentieovereenkomst, inzake het onderzoek naar de haalbaarheid van de locatieontwikkeling Van Ruysdaellaan 49-51 in Leidschendam. Er is nog altijd veel te doen rondom deze wijk. De vragen luiden als volgt. 

1.            Wanneer krijgt de raad uitsluitsel over het onderzoek naar de haalbaarheid van de locatieontwikkeling aan de Van Ruysdaellaan 49-51?

2.            Wat is de maximale bouwhoogte, die volgens het huidige bestemmingsplan is toegestaan op deze locatie?

3.            Is het ook mogelijk om de bestaande bebouwing om te bouwen tot woningen eventueel gecombineerd met andere functies?

4.            Als het huidige gebouw wordt afgebroken, is er dan nieuwe woningbouw mogelijk mits huidige omvang en hoogte in acht wordt genomen en aandacht wordt besteed aan duurzaamheid, parkeerruimte en milieu?

5.            Als de huidige bouwhoogte niet mag worden overschreden, wat zijn dan de alternatieve woningbouwmogelijkheden op deze locatie?

 

 


Foto: Digitaal Dagblad