Voorburgs Dagblad | Vragen over blokkeren parkeerplaatsen Laan van Heldenburg

Vragen over blokkeren parkeerplaatsen Laan van Heldenburg

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Raadslid Gijs Dupont (CDA) heeft vragen aan het College gesteld naar aanleiding van een artikel in Voorburgs Dagblad over het blokkeren van parkeerplaatsen aan de Laan van Heldenburg in Voorburg. Zie hiervoor het artikel 

Deze vragen luiden als volgt:
1. Bent u bekend met het bericht ‘onvrede rondom parkeerplaats’? 1
2. Heeft u contact gehad met de desbetreffende ondernemer en/of eigenaar van het pand en omwonenden alvorens u overging op plaatsing van deze boom? Zo ja, wilt u deze bijsluiten bij uw beantwoording?
3. Bent u bekend met het gegeven dat de planting van deze deze boom op deze exacte locatie beschikbare parkeerplekken blokkeert, de ondernemer dwingt tot laden en lossen vanaf straat, daarmee verkeersopstoppingen veroorzaakt op een eenrichtingsweg en zodoende hinder veroorzaakt voor omwonenden?
4. Welke alternatieve locaties in de straat voor planting van deze boom heeft u overwogen?
5. Deelt u de mening van de CDA-fractie dat de spaarzame parkeerplekken in Oud Voorburg maximaal moeten worden benut en dat ondernemers ruimte moeten hebben voor laden en lossen met minimale hinder voor omwonenden?
6. Deelt u de mening van de CDA-fractie dat de gemeente tegenstrijdige regels hanteert door enerzijds een uitritvergunning te verschaffen en anderzijds deze uitrit te blokkeren middels beplanting?
7. Bent u bereid om de desbetreffende boom, met inachtname van de unieke
laanbeplanting in de straat, te herplanten op een alternatieve locatie?
8. Het CDA zou graag meer groen in onze gemeente zien. Bent u bereid te onderzoeken waar in de gemeente ruimte is om 1000 extra bomen te planten?

Door Bart Bakker

 


Foto: Digitaal Dagblad