Voorburgs Dagblad | Verzuim Statenleden Zuid-Holland iets minder
mainImage

Verzuim Statenleden Zuid-Holland iets minder

4 maart 2019, 11:02 uur
Politiek

Provinciale Statenleden in Zuid-Holland zijn tijdens vergaderingen iets minder afwezig geweest dan de vorige zittingsperiode (2011-2015). Dat blijkt uit een onderzoek van de NOS en Omroep West.

In de periode 2015-2018 was er in onze provincie een afwezigheidspercentage van 4,3. De periode daarvoor lag dat procentueel gezien op 5,2. Zuid-Holland belandt daarmee van alle provincies op een achtste plek. Limburg heeft het hoogste aantal: 7,6%.

Het Rotterdamse Statenlid Ixora Balootje (ChristenUnie) was in de provincie Zuid-Holland het meest afwezig bij vergaderingen, bij één op de vijf vergaderingen was zij niet aanwezig. Zij is de komende periode ook niet herkiesbaar. 

De Statenleden van de Partij voor de Dieren zijn de trouwste bezoekers van de vergaderingen, leden van de ChristenUnie daarintegen het minst. Leden van regionale partijen of eenmansfracties verzuimen het meest: de acht personen waren in totaal 23 keer afwezig. Ook Statenleden van de gecombineerde SGP/CU ontbraken per persoon gemiddeld bijna drie keer de afgelopen periode. Van de landelijke partijen scoort de SP het slechtst, zo meldt de NOS.

De NOS en de regionale omroepen inventariseerden de absentie op basis van de presentielijsten van de Statenvergaderingen van eind maart 2015 tot en met december 2018. Bij de berekeningen is rekening gehouden met de grootte van de fracties (hoeveel zetels heeft een partij?), de omvang van de Staten (uit hoeveel zetels bestaat Provinciale Staten?) en het aantal vergaderingen. Daardoor zijn de uitkomsten van de verschillende provincies en partijen goed met elkaar te vergelijken.

Het verzuim is landelijk wel gedaald ten opzichte van de vorige periode. Dat was gemiddeld 5,4 procent en is nu 4,9 procent. 


Foto: ANP