Voorburgs Dagblad | Verlaging snelheid A12 beter voor milieu

Verlaging snelheid A12 beter voor milieu

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

De Zoetermeerse fracties van GroenLinks en PvdA vragen het college om de Minister van Infrastructuur en Waterstaat (Cora van Nieuwenhuizen) te verzoeken om de maximale snelheid op de A12 ter hoogte van Zoetermeer te verlagen tot 100 kilometer per uur. Nu is dat nog 120 kilometer per uur.

"Bij een lagere maximumsnelheid daalt de kans op ongelukken, wat onder meer voordelig is voor de doorstroming van verkeer", licht PvdA-raadslid Margot Kraneveldt toe. GroenLinks-raadslid Walter van Steenis vult aan: "Op dit moment behaalt de gemeente Zoetermeer niet het gestelde doel van 14 procent minder CO₂-uitstoot. Een verlaging zorgt voor een vermindering van de CO₂-uitstoot en andere vormen van luchtvervuiling."

De uitstoot van fijnstof is schadelijk voor mensen en de luchtkwaliteit voldoet in Zoetermeer en omstreken niet aan de normen van de World Health Organisation, zo stellen de partijen. "Voor directe omwonenden in nabijgelegen wijken is er ook sprake van geluidsoverlast. De leefomgeving van duizenden Zoetermeerders en Voorburgers zou significant verbeteren als de minister zou besluiten de maximumsnelheid op de A12 bij Zoetermeer in te stellen op 100 km/uur."

Of de luchtkwaliteit in Voorburg en omstreken überhaupt nog een verbeterslag kan maken, met de komst van vele woningen en dus ook extra auto's die in het verschiet liggen, is echter zeer de vraag.


Foto: Digitaal Dagblad