Voorburgs Dagblad | Verhuisplicht voor wethouders niet soepeler

Verhuisplicht voor wethouders niet soepeler

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

De verplichting voor wethouders en gedeputeerden om zich in hun gemeente of provincie te vestigen, wordt niet versoepeld. De Eerste Kamer heeft zich tegen dat voorstel van het kabinet gekeerd.

Het kabinet wilde gemeenten en provincies de mogelijkheid geven voor vier jaar, voor de complete zittingsduur van de gemeenteraad, ontheffing te verlenen van de vestigingsplicht. Nu kunnen zij maar voor een jaar respijt geven, al kan dat wel worden verlengd.

Veel senatoren vinden het belangrijk dat bestuurders tussen de burgers wonen die zij besturen. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken ziet dat belang ook, maar wilde de keuze aan gemeenten en provincies zelf laten. Die voelen zich door de verplichting voor bestuurders om in hun werkgebied te wonen nu soms gehinderd om de kandidaat van hun keuze te benoemen.

De verwerping van het wetsvoorstel was een van de laatste daden van de Eerste Kamer in deze samenstelling. Volgende week treden de onlangs nieuwgekozen senatoren aan.


Door: ANP | Foto: Digitaal Dagblad