Voorburgs Dagblad | 'Samen Sterk' is het motto van de nieuwe colatie

'Samen Sterk' is het motto van de nieuwe colatie

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

‘Samen aan zet’, is het nieuwe coalitieakkoord van VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP.  De partijen hebben het akkoord vanochtend gepresenteerd in de tuin van Huygens’ Hofwijck.

De partijen willen het akkoord samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners, bedrijven en politieke partijen uitwerken en uitvoeren. “Leidschendam-Voorburg is een gemeente om trots op te zijn. Iedereen krijgt de kans om mee te doen. Als de gemeente plannen maakt, betrekken we belanghebbenden daar zo vroeg mogelijk bij. We gaan meer samenwerken. Dat is niet alleen goed, maar ook nodig. De gemeente kan haar doelen niet alleen bereiken. We zijn samen aan zet.”

Iedereen doet mee in een duurzame gemeente

De coalitie heeft ambitieuze plannen als het gaat om duurzaamheid. Zo komt er een fonds waar mensen tegen zeer lage rente kunnen lenen om hun huis te verduurzamen. De afvalscheidingsdoelstellingen staan overeind. Wel gaan de partijen kritisch kijken naar het afvalbeleid en passen het aan waar nodig. De coalitie kiest voor een aantal korte termijn maatregelen, zoals het weer invoeren van het wekelijks ophalen bij laagbouw. Op sociaal gebied blijft het college investeren in het voorkomen van armoede onder kinderen en in mensen met een laag inkomen. Zodat iedereen kan meedoen met de samenleving. Het pakket van de ooievaarspas wordt bijvoorbeeld uitgebreid met gratis reizen voor 65+ minima. Omdat iedereen in Leidschendam-Voorburg moet kunnen wonen, zet de nieuwe woonvisie in op nieuwbouw in het middensegment en blijft het gemiddelde percentage van 30% sociale woningbouw gehandhaafd. Om het aantrekkelijk te maken om één van onze winkelcentra te bezoeken blijft parkeren in de hele gemeente gratis. Voor het Damcentrum wordt een masterplan opgesteld, waarbij ook wordt gekeken naar bereikbaarheid en doorstroming. De partijen brengen zonder taboes in kaart wat ervoor nodig is die te verbeteren.

Beter akkoord door inbreng van inwoners

De afgelopen weken is constructief onderhandeld om te komen tot een nieuw coalitieakkoord. Het was een goed proces. Inwoners, ondernemers, bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben in aanloop naar de verkiezingen en op een inloopavond op 7 mei hun wensen en inbreng voor het coalitieakkoord kunnen geven. De partijen bedanken iedereen die een bijdrage heeft gegeven, het akkoord is er beter van geworden.

Wethouders

De coalitie draagt vier wethouders voor. Nadine Stemerdink (PvdA) keert terug in het college. Daarnaast nemen Astrid van Eekelen (VVD), Juliette Bouw (CDA) en Jan-Willem Rouwendal (ChristenUnie-SGP) plaats in het nieuwe college. In de raadsvergadering van dinsdag 5 juni worden de wethouders voorgedragen en benoemd.

Bron: Gemeente Leidschendam-Voorburg


Foto: Digitaal Dagblad