Voorburgs Dagblad | Raadslid Van der Gronde stelt weer 'bijzondere' vragen

Raadslid Van der Gronde stelt weer 'bijzondere' vragen

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Marie-Christine van der Gronde, raadslid GroenLinks, wilde onlangs van het College weten hoeveel bomen er in de gemeente Leidschendam-Voorburg stonden. Ditmaal komt zij met een reeks bijzondere vragen aan het College over het afval in de gemeente. Deze vragen luiden:

1) Wat zijn op dit moment de totale geraamde kosten voor inzameling en verwerking van huishoudelijk afval in 2018, 2019 en 2020?
2) Met welk geraamde inkomsten worden die kosten gedekt?
De gemeente streeft naar maximaal 100 kg huishoudelijk restafval per persoon per jaar in 2020, en een afvalscheidingsgraad van 75%.
3) Hoeveel kilogram huishoudelijk restafval per inwoner per jaar werd ingezameld in 2016 en 2017? Is al iets te zeggen over 2018?
4) Welk percentage van het huishoudelijk afval werd gescheiden in 2016 en 2017? Is al iets te zeggen over 2018?
5) Zou het streven van 100 kg huishoudelijk restafval per persoon per jaar gehaald worden, wanneer 75% van ons afval gescheiden zou worden?
6) Wat zouden hiervan de financiële gevolgen zijn in 2019 en 2020?
7) Wat zouden hiervan de gevolgen zijn voor onze CO2-uitstoot?
In 2019 wordt de rijksbelasting op het verbranden van restafval verhoogd.

9) Wat zijn hiervan de te verwachten financiële effecten in 2019 en 2020, als de huidige trend van afvalproductie en afvalscheiding zich doorzet?
10) Wat zijn hiervan de te verwachten effecten in 2019 en 2020, als de scheidingsgraad van 75% wordt gehaald, en het maximum van 100 kg restafval per persoon per jaar?
11) Wat zijn in totaal de geraamde kosten voor het wekelijks inzamelen van restafval in de laagbouw over 2018 en 2019?
12) In welk gebied wordt voor dit bedrag weer wekelijks ingezameld, en voor hoe lang precies?

Van der Gronde plaats tevens het verzoek aan de griffie of deze vragen binnen drie dagen beantwoord kunnen worden.

 

 


Foto: Digitaal Dagblad