Voorburgs Dagblad | PvdA:'Trots op sociaal en duurzaam coalitieakkoord'

PvdA:'Trots op sociaal en duurzaam coalitieakkoord'

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

De gemeenteraadsfractie van de PvdA Leidschendam-Voorburg zet trots haar handtekening onder het coalitieakkoord ‘Samen aan zet’. Met het coalitieakkoord worden grote stappen voorwaarts gezet om de gemeente socialer en duurzamer te maken.

Lijsttrekker Nadine Stemerdink is tevreden met het onderhandelingsakkoord: “We hebben veel van de punten uit ons verkiezingsprogramma kunnen realiseren in dit progressieve en sociale akkoord. We investeren flink in armoedebestrijding, sociale woningbouw, goede zorg en duurzaamheid.”

De sociale inzet van de PvdA is duidelijk herkenbaar in het coalitieakkoord. Reizen met het openbaar vervoer wordt gratis voor 65+’ers met een Ooievaarspas. Ook wordt de aanpak van armoede onder kinderen voortgezet en wordt er geïnvesteerd in sociale woningbouw. Het woningbouwprogramma van de gemeenteraad wordt onverkort uitgevoerd en van de nieuw te bouwen woningen zal in de komende jaren gemiddeld ten minste 30% sociaal zijn.

Om de zorg voor iedereen betaalbaar en toegankelijk te houden komt er een aantrekkelijke collectieve ziektekostenverzekering voor alle inwoners met een inkomen tot 130% van het minimumloon. Het verbeteren van de zorg voor ouderen krijgt prioriteit. Het akkoord trekt daarom extra geld uit voor het verbeteren van de huishoudelijke hulp en dagbesteding. Daarmee worden belangrijke speerpunten uit het verkiezingsprogramma van de PvdA verwezenlijkt.

Het coalitieakkoord bevat ook een ambitieuze duurzame agenda om de gemeente in lijn met het klimaatakkoord van Parijs klimaatneutraal te maken. Voor de komende vier jaar komt er een actieprogramma waarin dit doel vertaald wordt naar concrete mijlpalen op de korte termijn. Onderdeel daarvan is dat nieuwe woningen gasloos en klimaatneutraal zijn. Ook worden afspraken gemaakt met woningcorporaties om bestaande woningen te verduurzamen. Woningeigenaren worden financieel gestimuleerd om hun woning duurzamer te maken.

“De komende jaren gaan we samen met de inwoners aan de slag om onze gemeente socialer en duurzamer te maken”, aldus PvdA-fractievoorzitter Jochem Streefkerk. “De gemeente zal inwoners actief gaan betrekken bij het bestuur, met meer ruimte voor wijkinitiatieven en burgerparticipatie”.


Foto: Digitaal Dagblad