Voorburgs Dagblad | PvdA: Meer dan 130 sociale woningen Overgoo

PvdA: Meer dan 130 sociale woningen Overgoo

mainImage

De PvdA Leidschendam-Voorburg pleit ervoor meer dan 30% sociale woningbouw in Overgoo te realiseren. Hiervoor heeft de PvdA bij de behandeling van de ontwikkelvisie Overgoo een motie ingediend, waarin het college wordt opgeroepen te onderzoeken of dit bij de verdere uitwerking van de ontwikkelvisie tot concrete ontwikkelplannen.
In regionaal verband zijn tussen de gemeenten en woningcorporaties afspraken gemaakt over de omvang van de sociale woningvoorraad voor de langere termijn. Voor Leidschendam–Voorburg is de ambitie vastgelegd dat er tussen 2017 en 2025 circa 750 sociale huurwoningen bij zouden moeten komen. Hiervan zijn er 423 reeds ingepland, waaronder de 130 sociale huurwoningen die worden gerealiseerd in Overgoo. Er ligt dan nog een opgave om 327 sociale huurwoningen te realiseren in onze gemeente.

“De nieuwe ontwikkelingen in Overgoo bieden potentie om juist meer sociale woningbouw te realiseren. We willen daarbij wel haalbaar en realistisch blijven, cijfers of percentages noemen hoger dan de al geplande 130 woningen en de reeds gestelde 30% uit het coalitieakkoord, is dan ook nog niet aan de orde. De ontwikkelvisie moet nog nader uitgewerkt worden tot verschillende deelplannen. Bij de uitwerking hiervan kunnen we met deze motie in onze achterzak wel sturen als raad.” aldus PvdA-raadslid Sangita Paltansing.

De motie wordt door het College van B&W ondersteund. Verantwoordelijk wethouder Rouwendal heeft zich tijdens de oordeelsvormende raad al positief over de motie uitgesproken. Tijdens de besluitvormende raad op dinsdag 21 mei stemt de gemeenteraad over de motie en wordt er een besluit genomen over de ontwikkelvisie Overgoo.


Door: PvdA Leidschendam-Voorburg | Foto: Digitaal Dagblad