Voorburgs Dagblad | Portefeuilleverdeling van de nieuwe wethouders

Portefeuilleverdeling van de nieuwe wethouders

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Klaas Tigelaar, burgemeester

-          Openbare orde en veiligheid )(inclusief Veiligheidsregio en tegengaan radicalisering)

-          Integrale handhaving

-          Communicatie

-          Bestuurlijke en juridische zaken

-          Privacy

-          Informatieveiligheid

-          Metropoolregio

-          Strategische visie

-          Stedenbanden

Astrid van Eekelen (VVD) 1e locoburgemeester

-          Economie (inclusief aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt)

-          Verkeer en vervoer

-          Milieu en duurzaamheid (inclusief Avalex)

-          Kunst en cultuur

-          Recreatie en toerisme

-          Huygenskwartier

-          RO projecten: Vlietvoorde, CBS, KPP, Stompwijk

Juliette Bouw (CDA) 2e locoburgemeester

-          Zorg

-          Welzijn

-          Wonen

-          Jeugdhulp

-          Onderwijs (inclusief huisvesting)

-          Masterplan Damcentrum

Nadine Stemerdink (pvdA) 3e locoburgemeester

-          Werk en inkomen (inclusief DSW)

-          Sport

-          Openbare ruimte

-          Dienstverlenig (inclusief Moderne Overheid)

-          P&O (inclusief Opgavegericht werken)

-          Water en groen

-          Minderhedenbeleid

-          Project Leidsenhage

-          Project Dijsselbloem

Jan-Willem Rouwendal (ChristenUnie-SGP) 4e locoburgemeester

-          Financiën

-          Grondzaken en vastgoed

-          RO overig

-           Omgevingswet

-          Wijkgericht werken en buurtcentra

-          Coördinatie sociaal domein

-          Wmo

-          Jongerenwerk (inclusief Scouting)

Burgemeester Klaas Tigelaar ontbreekt op de foto. Hij was vanochtend bij de presentatie van het coalitieaccoord, wegens prive-afspraken, afwezig. 


Foto: Digitaal Dagblad