Voorburgs Dagblad | Open brief van D66 liegt er niet om....

Open brief van D66 liegt er niet om....

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

D66 heeft een bijzondere stap genomen als het gaat om hun standpunten kenbaar te maken over de naderende coalitie door een brief te sturen over hun visie die er niet om liegt. Voor de eerste keer sinds jaren laat D66 in Leidschendam-Voorburg harde woorden horen. De inhoud van hun brief, die duidelijk maken dat ze het niet eens met de huidige ontwikkelingen, luidt als volgt"

Het is als fractie ongebruikelijk een brief te sturen aan een andere politieke vereniging binnen de gemeente. Bij voorkeur wisselen wij standpunten uit tijdens het debat, of in persoonlijke contacten. Maar soms is een brief nodig. En heel soms is dat hoogst noodzakelijk. Zoals nu.

De PvdA-onderhandelaars naderen een akkoord met VVD, CDA en ChristenUnie/SGP over een coalitie. Het zal u niet verbazen dat wij dat als D66-fractie op inhoudelijke gronden jammer vinden. Onze voorkeur gaat uit naar een progressief akkoord, omdat wij denken dat Leidschendam-Voorburg dat verdient en daarmee meer gebaat is dan met een conservatief-christelijk college met een sociaal-democratische schutkleur. Maar die teleurstelling is niet de reden voor deze brief. Dat inhoudelijke debat zullen we de komende jaren genoegzaam aangaan in de gemeenteraad.

De reden voor deze brief is dat wij van meerdere kanten vernemen dat uw onderhandelaars suggestieve opmerkingen maken, waarbij de opstelling van de D66-onderhandelaars gebruikt wordt als belangrijke reden voor de PvdA-fractie om nu plots een conservatief akkoord te willen sluiten. Dat is onterecht en onjuist.

Kort na de verkiezingsuitslag hebben de onderhandelaars van de huidige coalitie – Gemeentenbelangen, D66, GroenLinks en PvdA – naar elkaar uitgesproken dat doorgaan met de huidige coalitie een vanzelfsprekende vertaling van de uitkomst van de verkiezingen is. Jochem Streefkerk en Nadine Stemerdink waren bij dat overleg. De vier fracties hebben uitgesproken die voorkeur ook als gewenste voorkeur op tafel te leggen bij de formateur.

Als vertegenwoordigers van de D66-fractie hebben wij de andere drie partijen gevraagd of zij begrepen dat wij enige bescheidenheid bij de informateur wilden tonen door te zeggen dat de winnaars eerst met elkaar in gesprek zouden moeten. Alle aanwezigen – dus ook uw onderhandelaars – begrepen deze stap gezien ons verlies. Iedereen begreep ook dat dit inhoudelijk niet de voor ons meest wenselijke uitkomst was. Dat was simpelweg voortzetting van de coalitie. Die lijn hebben wij vastgehouden tot en met het verrassende einde van de informatie: het advies van de heer Bruin dat VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie/SGP moeten formeren.

U begrijpt dat wij het niet kies vinden dat uw onderhandelaars nu onze bescheidenheid uitleggen als obstructie voor een coalitie Gemeentebelangen, D66, GroenLinks en PvdA. Die weergave van de feiten is onjuist, onterecht en volledig contrair aan de wens die ook uw politiek vertegenwoordigers eerder hebben uitgesproken voor ondernemend en duurzaam sociaal beleid dicht bij mensen, waar deze partijen in de periode 2015-2018 zo’n mooie start mee gemaakt hebben.

Het lijkt ons dat ook u van mening bent dat uw leden op basis van inhoudelijke argumenten moeten kunnen kiezen om al dan niet deel te nemen aan een christelijk-conservatief bestuur van onze gemeente. Als politiek vertegenwoordigers van D66 wensen wij in ieder geval geen lijdend voorwerp te zijn in een discussie die uw afdeling hoort te voeren over de wenselijkheid van deelname aan een christelijk-conservatief collegeakkoord. Zeker nu die discussie gedeeltelijk in de lokale media plaatsvindt.

Wij hopen dan ook dat u al uw leden in staat stelt kennis te nemen van onze brief. Ook hopen wij dat u eraan wilt bijdragen dat uw vertegenwoordigers zich in publieke uitingen beperken tot inhoudelijke onderbouwing van eigen stellingname, zonder suggestieve verdachtmakingen. De politieke cultuur van Leidschendam-Voorburg zou daar zeer bij gebaat zijn.

Mocht u op welk punt dan ook vragen hebben bij de punten die wij in deze brief aankaarten, voelt u zich dan vrij contact met ons op te nemen. Dat kan door te mailen via [email protected], of door te bellen met ondergetekenden.

Hoogachtend,
namens de D66-fractie Leidschendam-Voorburg

Lia de Ridder, fractievoorzitter
Jacco van Maldegem, raadslid


Foto: Digitaal Dagblad