Voorburgs Dagblad | Open brief aan D66, GBLV en GroenLinks......

Open brief aan D66, GBLV en GroenLinks......

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Geachte fractieleden,

Op 3 mei bent u gezamenlijk naar het plangebied Plaspoelpolder getrokken om omwonenden te overtuigen van de juistheid van uw eerdere beslissing om geen nieuwe brug over de Vliet te bouwen.

Naar aanleiding daarvan hebben wij u op 9 mei uitgenodigd om ook bij ons langs te komen. Wij worden dagelijks geconfronteerd met een slecht woon- en leefmilieu als gevolg van een veel te zware belasting van onze straten met autoverkeer en dagelijks terugkerende filevorming. Uw krachtige afwijzing van een extra oeververbinding is ongetwijfeld gebaseerd op een even krachtige visie op wat dan wel moet gebeuren. Wij willen daarom graag horen hoe u de problemen van het autoverkeer over de vlietbruggen de wereld uit wilt helpen.

Tot onze teleurstelling bestond de reactie van D’66 uit wat informatie over de nieuwe inspraakprocedure bij de gemeenteraad. Het verzoek om naar ons toe te komen is daarbij genegeerd en ook werd niets vermeld over de verkeersvisie van de partij. De andere twee fracties hebben in het geheel niets van zich laten horen. Dit alles heeft bij ons tot grote verbazing geleid. Wij kunnen ons niet voorstellen dat u op eigen initiatief  een groep inwoners van onze gemeente benadert over het Vlietbruggen probleem en vervolgens andere betrokkenen verwaarloost.

Zo’n selectieve omgang met ingezetenen kan toch niet uw bedoeling zijn. Daarom herhalen wij hierbij onze uitnodiging om naar het Damcentrum te komen, zoals u ook gezamenlijk naar de omwonenden van Klein Plaspoelpolder bent gegaan.En om uw oplossing voor het verkeersprobleem in het Vlietbruggengebied aan ons en andere bewoners van het Damcentrum voor te leggen en te horen wat wij daar van vinden.

Wij hebben aan onze oorspronkelijke uitnodiging geen ruchtbaarheid gegeven om zo onze constructieve houding te onderstrepen. Nu dit nergens toe heeft geleid herhalen wij onze uitnodiging in de vorm van een open brief aan uw fracties.

Wij hopen dat u alsnog bereid bent om uw gezamenlijke visie aan ons en andere bewoners in het Damcentrum te presenteren. U kunt daartoe afspraken maken met de voorzitter van onze VvE Nieuw Damplein (Aad de Roo tel 06-30065391).

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de bewonerscommissie en de verkeerswerkgroep van de VvE Nieuw Damplein:


  1. Franken

  2. de Graaf

  3. J.P de Leeuw

  4. Mes

  5. Romeijn

  6. A.A. de Roo

  7. Vonk

  8. V.d. Wansem


 


Foto: Digitaal Dagblad