Voorburgs Dagblad | Meting luchtkwaliteit burger serieus genomen

Meting luchtkwaliteit burger serieus genomen

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

De gemeente Leidschendam-Voorburg neemt voortaan de meetresultaten van luchtkwaliteit van bewoners mee in het gemeentelijk beleid. Deze toezegging kreeg D66-raadslid Charlotte Bos na een mondeling debat met de wethouder Van Eekelen. Eerder had Bos al vragen gesteld over het stoppen met metingen van luchtkwaliteit door de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Bos: ‘D66 en CDA hebben in februari 2018 meer aandacht voor luchtkwaliteit gevraagd. Toen was iedereen het met ons eens om de plannen te versnellen en meetsensoren op te hangen. Het is jammer dat de gemeente nu gestopt is met de pilot om zelf te meten en alleen afgaat op landelijke berekeningen. De wethouder wilde alleen burgerinitiatieven ondersteunen voor advies en in het bieden van een platform. Ik ben blij dat de wethouder nu een stapje verder is gegaan en heeft toegezegd dat met resultaten van de metingen van betrokken burgers gekoppeld worden aan beleid.'

Om ook zelf een goed beeld te krijgen van de luchtkwaliteit in onze gemeente, onderhoudt D66 geregeld contact met het Citizen Science project van Frans Kets, “LV2’ (oftewel Lucht Voor Leidschendam-Voorburg). Citizen Science is een ander woord voor het zelf experimenteren met metingen door inwoners, om zo een beeld te krijgen van hun eigen omgeving. Voor het Citizen Science project heeft Frans Kets een aantal luchtmeet-installaties in bruikleen gekregen van de provincie. Voor een goede vertaling van de gegevens stemt hij af met het RIVM, het instituut dat de landelijke metingen verzorgt.De meetkits, met de vorm van 30 cm hoge paddenstoelen, hebben enthousiaste bewoners in hun tuin of aan een muur van het huis opgehangen. Een speciale analysegroep kijkt naar de mogelijke bronnen van de luchtvervuiling. Kets is tevreden met de toezegging van de wethouder: ’In elk geval toont het aan dat zich serieus verdiepen in de luchtvervuilingsproblematiek door de gemeente wordt geapprecieerd. Zeer in de lijn van LV2: LV2 meet, analyseert en gaat het gesprek aan.’

D66 is blij dat inzet van vrijwilligers in onze gemeente serieus wordt genomen. Bos: ‘Iedereen weet mensen een jaar korter leven door vieze lucht, zoals ook de gemeente in het plan Luchtkwaliteit noemt. Uit onderzoek blijkt dat bijna 5% van alle ziektes die we krijgen, zijn terug te voeren op luchtverontreiniging. Meten is weten, en met de uitkomst iets doen is weer een stapje in de richting van schone lucht.’


Door: D66 Leidschendam-Voorburg | Foto: Digitaal Dagblad