Voorburgs Dagblad | Meer inzet en aandacht voor het onderwijs

Meer inzet en aandacht voor het onderwijs

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Op school begint de toekomst van iedere jonge Nederlander. "Juist  daarom hebben we als samen met D66 de Lokale Educatieve Agenda (LEA) op de Raadsagenda gezet", meldt raadslid Sabrina van den Heuvel. "In de LEA worden de onderwijsambities benoemd waarop de gemeente samen met scholen en andere partners gaat inzetten. Wij vinden de getoonde ambitie goed, maar hebben wel extra accenten gevraagd: Meer inzet op preventie om te  voorkomen dat kinderen überhaupt zwaardere hulp nodig hebben, burgerschapslessen en ook aandacht voor talentontwikkeling, plusklassen en hoogbegaafdheid. We zijn blij dat de wethouder heeft toegezegd al deze punten mee te nemen in de jaarplannen.

Zie ook de blog 'Wethouder, graag een tandje bij op onderwijs!' van VVD-raadslid Sabrina van der Heuvel.


Foto: Digitaal Dagblad