Voorburgs Dagblad | Mahjoub Mathlouti wil opheldering wethouder

Mahjoub Mathlouti wil opheldering wethouder

mainImage
Mahjoub Mathlouti

De D66 fractie heeft kennis genomen van de berichtgeving in het Voorburgs Dagblad met de titel “Rel rond vergunning kinderopvang”. Zie hiervoor het artikel in Voorburgs Dagblad: https://voorburgsdagblad.nl/Algemeen/rel-rond-vergunning-kinderdagopvang

Raadslid Mahjoub Mathlouti van D66 Leidschendam-Voorburgheeft hier meteen aan wethouder Jan Willem Rouwendal de volgende vragen over gesteld. 

1. In de berichtgeving wordt veronderstelt dat aan een Amsterdamse kinderopvangorganisatie een vergunning is verleend voor het realiseren van een kinderopvang en plaatselijke kinderopvangorganisaties geen enkele kans hebben gekregen zich in te schrijven om zich op betreffende locatie te vestigen. Klopt dit? Zo ja, waarom niet?

2. Op welke wijze heeft u de inschrijfprocedure voor kinderopvangorganisaties vooraf vorm gegeven en hoe heeft deze daadwerkelijk plaatsgevonden? (Hoe konden partijen zich inschrijven? Welke voorwaarden stelde u? Is de mogelijkheid tot inschrijving actief onder
de aandacht gebracht?)

3. In de berichtgeving wordt ook veronderstelt dat een lokale kinderopvangorganisatie 5 jaar geleden zich wilde vestigen op betreffende locatie, maar door de hoge risico’s van een aanwezige hogedrukgasleiding is hen dringend geadviseerd geen
vergunningsaanvraag in te dienen. Dit opmerkelijke bericht bereikte D66 eerder. Is deze (en eventueel andere potentiële-) kinderopvangorganisatie actief op de hoogte gesteld van een mogelijkheid tot inschrijving om zich eventueel te vestigen? Zo nee,
waarom niet? Zo ja, wanneer en op welke wijze is dit gebeurt?

4. Wat is de status van de genoemde hogedrukgasleiding? Is deze daadwerkelijk aanwezig
en welke risico’s brengt deze met zich mee voor de bewoners van Het Anker, de bezoekers van de Opstandingskerk en de kinderen van de te realiseren kinderopvang?