“Wij zijn bedroefd over de dood van zo’n jong leven en ofschoon de politie het vermoeden van de familie en een vriend nog niet kan bevestigen, vinden wij dat de zeer gevaarlijke challenges aan banden moeten worden gelegd,” zegt Davituliani. Zij wil dat er in samenwerking met scholen en hulporganisaties wordt gewerkt aan betere voorlichting over de gevaren van challenges, die met name op internet razend populair zijn.

Gisteren was er op het Segbroek College een herdenking voor Clay Haimé. Zaterdag 26 mei is de crematie op Ockenburgh in Den Haag-Loosduinen.

Tips voor ouders

Orthopedagoog Mariëlle Becker doet opvoeders op de website van J/M Ouders een aantal tips aan de hand om te voorkomen dat pubers meedoen aan gevaarlijke internet-challenges.

  1. Blijf betrokken bij je kind. Als je weet wat zijn interesses zijn en met wie hij omgaat en waar hij uithangt, heb je vaak beter zicht op of ze meedoen met dergelijke spelletjes.

  2. Praat met je kind over dit soort challenges. Bijvoorbeeld naar aanleiding van een nieuwsbericht hierover. Wees hierbij niet veroordelend (‘Wat ontzettend dom als je dit doet’) maar vraag aan je kind of hij dit wel eens heeft gedaan en/of wat hij zou doen als vrienden dit voorstellen. Zo voorkom je dat je kind stiekem aan challenges mee gaat doen met alle risico’s vandien.

  3. Ik-boodschap. Heeft je kind aan een challenge meegedaan, leg dan uit waarom jij dit geen goed idee vindt. Gebruik hiervoor de ‘ik-boodschap’ dus zeg zoiets: ‘Ik vind het niet fijn dat je dit doet, want ik ben bang… etc.’ Zeg ook dat je het fijn zou vinden als er geen herhaling plaatsvindt, maar wees ook hierbij niet veroordelend.

  4. Niet straffen. Je kind straffen omdat hij mee wil doen of heeft gedaan, werkt niet. Dergelijke challenges worden vaak gedaan onder groepsdruk en je kind moet leren om hier weerstand tegen te bieden.

  5. Samen sterk. Houd contact met ouders van vriendjes en licht deze indien nodig in. Als ouders samen een standpunt innemen werkt dat beter, want zo wordt de hele vriendengroep in een keer aangepakt.


 

Bron: Dagblad070