Voorburgs Dagblad | Ingezonden: 'Inspreken van burgers sterk beperkt'

Ingezonden: 'Inspreken van burgers sterk beperkt'

mainImage

De beeldvorming raad/college dient ter verduidelijking van onderwerpen die de raad of het college van belang vinden. Zowel raadsleden als collegeleden kunnen onderwerpen aandragen. De beeldvorming raad//college is ook openbaar en ook andere geïnteresseerden zijn welkom en kunnen ook vragen stellen. Het politieke debat vindt plaats in de raadscommissie (en dus niet in de Beeldvorming raad/college). Inwoners kunnen onderwerpen aandragen voor de Beeldvorming inwoners (dit kan via [email protected]).

In januari jl. is de Beeldvorming inwoners zonder reden afgeschaft. In juli 2019 heb ik in openbare vergadering gevraagd drie onderwerpen te agenderen daarvoor. Zou aan presidium worden voorgelegd. 

Het betrof het jaarverslag 2018 van de Klachtencommissie, het jaarverslag 2018 van de Bezwarencommissie en het jaarverslag 2019 van de Rekenkamercommissie. Dit laatste verslag werd in een besloten raad behandeld en dit terwijl een concrete vraag door mij werd gesteld waarom de gemeente de werkzaamheden van deze kritische commissie  wil beperken. 

Daar inspreken alleen nog kan - sinds de recente invoering van het nieuwe vergadermodel - in de commissies op alleen geagendeerde onderwerpen is de inbreng van burgers  sterk beperkt. Dus aanzienlijk ondemocratischer. Vroeger mocht je ook 5 minuten inspreken over onderwerpen die niet geagendeerd waren. 

Vaak wordt de behandeling van agendapunten in de commissie nu overgeslagen en gaat het rechtstreeks naar de raad als hamerstuk. Inspreken is dan nog een farce en dus zinloos voor beïnvloeding. Het aantal ingelogde inwoners om zelfs een belangrijke raadsvergadering thuis te volgen is 32. Hiertoe hoort dan ook nog een aantal ambtenaren en familieleden van de raadsleden. Hoezo burgerparticipatie?Gemeente doe het anders en ga terug naar het oude vergadermodel.

De ondertiteling van de beeldopname voor mensen met een gehoorbeperking is kennelijk na een eenmalige proef niet meer gecontinueerd. Notulen zijn al jaren afgeschaft. Terugvinden van behandelde onderwerpen is door ontoegankelijkheid van het archief een missie impossible? 

Het adagium van wethouder Stemerdink: "elke dag een beetje beter en streven naar de beste dienstverlenende gemeente van Nederland te zijn" lijkt ver weg. 

A. Timmer