Voorburgs Dagblad | Hans Peter Klazenga wil festival behouden

Hans Peter Klazenga wil festival behouden

mainImage
Hans Peter Klazenga voor het sponsorbord van het festival.

GBLV-raadslid Hans Peter Klazenga heeft zich er persoonlijk hard voor gemaakt dat het festival 'A Walk in the Park' moet blijven bestaan. Nadat Voorburgs Dagblad publiceerde dat er te weinig geld is om het gratis festival voort te laten bestaan, heeft hij meteen vragen aan het College gesteld hoe het nu precies zit met de subsidie vanuit de gemeente. Tevens heeft GBLV tijdens het Stads Walking Dinner flyer op de tafels gelegd om iedereen te mobiliseren om een online petitie te tekenen.De online petitie overigens is te vinden op: www.petities24.com/a_walk_in_the_park_moet_blijven

De uitstlag hiervan wil Klazenga aan het College aanbieden. De onzekerheid over en de hoogte van de gemeentelijke subsidie betekent nu het einde van A Walk in the Park. Hans Peter Klazenga: “Het is echt ontstellend jammer dat A Walk in the Park gaat verdwijnen. Het is een evenement dat vanaf de start vijf jaar geleden nu niet meer is weg te denken in het evenementenaanbod in de gemeente. Het kan dan niet zo zijn dat de gemeente het stoppen van A Walk in the Park zo maar laat gebeuren. Wat GBLV/Gemeentebelangen betreft moet A Walk in the Park gewoon blijven. En als iedereen goed leest, dan zeg ik niet dat de gemeente geen subsidie geeft, maar dat het bedrag te laag is. Daar gaat het dus om. Het subsidiebedrag moet naar mijn idee hoger zijn dan nu het geval is". 

De actie van Klazenga is bij coalitiepartij VVD en het College in het verkeerde keelgat geschoten. "Belachelijk om zo maar even folders op tafel neer te gooien", zegt fractievoorzitter Louise Kortman. "Er wordt een totaal verkeerd beeld geschept. We staan dan ook achter onze wethouder Astrid van Eekelen, die wel subsidie heeft verstrekt".

"We hebben subsidie gegeven van 47.500 euro", reageert Astrid van Eekelen. "Na afloop van het festival is het goed om te evalueren, waarna we verder zullen kijken".

De organisatie laat weten dat van de 47.500 euro er kosten zijn gemaakt voor de Cultuurprijs, waarna er daadwerkelijk 35.000 overbleef voor het festival.

De gemeente wil ook de 'markt' zijn werk laten doen. "Wie weet stappen er ondernemers in om de kosten te dekken. Als gemeente zijnde hebben we dus wel degelijk het een en ander gedaan", besluit Astrid van Eekelen. 

 

 


Door: Bart Bakker | Foto: Voorburgs Dagblad