Voorburgs Dagblad | Gemeenteraad stemt in met aanleg nieuwe kunstgrasvelden Duivesteyn

Gemeenteraad stemt in met aanleg nieuwe kunstgrasvelden Duivesteyn

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Hockeyclub Cartouche en Stichting Sportpark Duivesteyn zijn blij met de besluiten in de Gemeenteraad gisterenavond. Die besloot om kredieten ter beschikking te stellen zodat twee kunstgrasvelden gerenoveerd kunnen. Ook biedt de gemeenteraad een oplossing om het niet meer gebruikte SEV-korfbalveld om te bouwen naar een LG-hockeyveld.

Deze zomer zullen twee kunstgrasvelden op Sportpark Duivesteyn vervangen worden. Het ene is een bestaand hockeyveld dat versleten is. Nu het vervangen moet worden heeft Cartouche aangegeven graag het huidige zandkunstgrasveld te vervangen door een waterkunstgrasveld. Voorzitter Paul Spaargaren: “De vervanging van het versleten veld geeft Cartouche de mogelijkheid om een derde waterveld aan te leggen en zo het spelen op water ook voor de breedte teams mogelijk te maken.”

Probleem was echter dat een waterkunstgrasveld duurder is dan een zandkunstgrasveld.  Cartouche heeft die extra kosten op zich genomen door in te stemmen met een jaarlijkse huurverhoging, waardoor het voor de gemeente in praktijk budgetneutraal blijft.

Het andere veld dat vervangen wordt is het korfbalveld dat niet meer werd gebruikt sinds vereniging SEV in 2017 stopte. Dat veld is in 2014 aangelegd op kosten van Stichting Duivesteyn, die het sportpark beheert. Cartouche wil er graag een veld aanleggen dat ook geschikt is voor hockey door lichamelijk gehandicapten. Stichting Duivesteyn is bereid om te investeren in gehandicaptensport op Duivesteyn, maar kon niet én de jaarlijkse afschrijvingen voor het ongebruikte korfbalveld én de jaarlijkse lasten voor het nieuwe hockeyveld dragen. Voorzitter van de Stichting Maarten Koningsveld: “De afgelopen periode hebben we samen met ambtenaren en Raadsleden gezocht naar een oplossing die voor alle partijen zowel financieel als sportief werkt en dat is gelukt.”

De komende periode worden de werkzaamheden voorbereid en zal worden overlegd hoe de overlast voor de kinderopvang en sportschool op het terrein en voor omwonenden beperkt blijft. De velden worden deze zomer aangelegd.

Bron: Cartouche


Foto: Digitaal Dagblad