Voorburgs Dagblad | Gemeentebelangen wil 'Servicepunt' behouden

Gemeentebelangen wil 'Servicepunt' behouden

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Het gemeentelijk Servicepunt in Voorburg gaat in de plannen van het College verdwijnen. De bezuinigingen slaan toe en de dienstverlening neemt voor de Voorburgers weer af. Gemeentebelangen heeft zich altijd ingezet voor een Voorburgs servicepunt en vindt nog steeds dat de inwoners ook in de eigen woonkern terecht moeten kunnen voor een aantal diensten. Om die reden heeft de fractie van Gemeentebelangen een motie ingediend om tot een mobiel servicepunt te komen.

Raadslid Monica Velù: ”Het Servicepunt in Voorburg was ingericht om de inwoners van Voorburg in hun eigen woonkern te bedienen. Ook leidt het Servicepunt tot extra voetstappen in het Huygenskwartier. Het College haalt daar nu een streep doorheen en geeft aan dat iedereen naar het Stadskantoor in Leidschendam moet komen. Gemeentebelangen vindt dat geen goed idee. Wij pleiten daarom voor een mobiel servicepunt dat niet alleen Voorburg, maar ook Stompwijk aan kan doen.”

Met het opheffen van het  Servicepunt in Voorburg realiseert het College een bezuiniging. Het verlengen van paspoorten en rijbewijzen hoeft ook minder vaak te gebeuren. Monica Velù: ”Als dat zo is, dan zal het aantal balies in Leidschendam ook sterk kunnen afnemen. Wat Gemeentebelangen betreft kan het mobiele servicepunt dan ook in Leidschendam worden ingezet.”

Bron: Gemeentebelangen.


Foto: Digitaal Dagblad