Voorburgs Dagblad | Gemeente investeert nog niet in LG-veld bij Cartouche

Gemeente investeert nog niet in LG-veld bij Cartouche

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Het College doet een voorstel aan de gemeenteraad voor renovatie van de velden van hockeyvereniging Cartouche op sportpark Duivesteyn. Het leverde gisteravond stevige kritiek op richting wethouder Nadine Stemerdink (PvdA).

Het voorstel luidt als volgt.

1. Akkoord te gaan met de renovatie van veld 2 en het benodigde krediet ad
€ 150.000 beschikbaar te stellen en de daarbij behorende kapitaallasten van
€ 7.153 te betrekken bij de Kadernota 2019;
2. Akkoord te gaan met de ombouw van veld 2 op Sportpark Duivesteyn van een zandveld naar een waterveld en het benodigde krediet ad € 145.000
beschikbaar te stellen. De jaarlijkse kapitaallasten door te belasten aan de
stichting Duivesteyn door middel van een huurverhoging van € 9.873 (exclusief BTW) per jaar;
3. Akkoord te gaan met de ombouw van het korfbalveld (veld 7) op sportpark
Duivesteyn naar een 1/4 hockeyveld t.b.v. LG hockey en het benodigde krediet van € 120.000 beschikbaar te stellen. De jaarlijkse kapitaalasten door te belasten aan de stichting Duivesteyn door middel van een huurverhoging van € 8.280 (exclusief BTW) per jaar;

Er was gisteren een aantal reacties vanuit de gemeenteraad hoorbaar.  Nathalie Reijnders- Van Weers (GroenLinks) noemt het een 'bak geld' en vindt het allemaal te ver gaan. Paul van Rede (CDA) is eveneens terughoudend.

Tevens zijn er onduidelijkheden over het sportbeleid van wethouder Nadine Stemerdink. Zo zei Mahjoub Mathlouti (D66) ,,Wat is het beleid voor sportfinanciering in de gemeente?''.

Hans Peter Klazenga (GBLV): ,,We zijn verrast door dit raadsvoorstel. Tevens zijn we niet gecharmeerd vanwege een financiele paraaf en de eventuele gevolgen. Wethouder Stemerdink is niet in control als het gaat om de sportaccommodaties. GBLV maakt zich grote zorgen om de actualisatie van sportaccommodaties. Komt er een beerput aan achterstallig onderhoud naar boven. Of loopt het beheerplan achter de feiten aan? Stemerdink had dit allemaal mee kunnen nemen in de begroting van 2018''.

Jochem Streefkerk (PvdA) vindt sommige onderdelen geen goed plan en vraagt zich af of er geen andere mogelijkheden van financiering zijn. We willen  het sowieso doorschuiven naar het volgende College''.

Harma Aris (VVD): ,,We kunnen instemmen met punt 1 en 2 en hechten waarde aan sportvoorzieningen. De huurverhoging wordt tenslotte voldaan. Investeren in een korfbalveld is een logische vraag van Cartouche. We zijn echter wel benieuwd naar de visie van de wethouder''.

Wethouder Nadine Stemerdink reageerde onder meer als volgt: ,,Veld nr 2 brengt extra kosten mee. Dat is ook voor mij een onaangename verrassing. Op basis hiervan wil Cartouche over gaan van een zand naar waterveld. De gemeente wil deze extra kosten niet betalen. Vandaar de huurverhoging. Veld 7, het LG hockeyveld, krijgt geen extra geld. Doel is weliswaar goed, maar hier moet het volgend College over beslissen. Ik herken me niet in de opmerkingen van D66 dat verenigingen nul op het rekest krijgen''.

Stemerdink reageerde niet op de kritiek van GBLV. Ook niet op de vraag van D66 als het gaat om het beleid van de sportfinanciering. Mahjoub Mathlouti kwam hier dan ook logischerwijs op terug maar kreeg wederom niet echt een duidelijk antwoord.

Stemerdink: ,,Ik heb binnen drie weken geen oplossing. Ik ben altijd bereid om verder te praten. Vragen over drainage en hoelang een veld meegaat weet ik nu niet. Daar kom ik op terug''.

Eindconclusie: Hockeyvereniging Cartouche is gisteravond nog niet veel verder gekomen. Althans, het is niet geheel duidelijk geworden of dit voorstel kans van slagen heeft.  Op 15 mei zal er door de gemeenteraad over het raadsvoorstel met betrekking het hockeycomplex  worden gestemd.

Door Bart Bakker

 

 

 

 


Foto: Digitaal Dagblad