Voorburgs Dagblad | GBLV moet D66 en CDA meekrijgen voor ouderensoos

GBLV moet D66 en CDA meekrijgen voor ouderensoos

mainImage
Frank Rozenberg had geen goed woord over voor de handelswijze van wethouder Rouwendal. Naast hem maken zijn mederaadsleden van GBLV, Sanja Duijvestijn en Freek Steutel, een enigzins aangeslagen indruk.

Alleen een amendement lijkt de ouderensoos nog te kunnen redden. Een amendement is een voorstel tot wijziging van een ontwerpbesluit. Als de meerderheid van de gemeenteraad voor het amendement stemt, wordt het oorspronkelijke ontwerpvoorstel gewijzigd. 

Als de fracties besluiten om tijdens de eerstkomende raadsvergadering van dinsdag 28 januari een amendement met een meerderheid in te dienen, dan wordt wethouder Jan Willem Rouwendal gedwongen om de benodigde 56.000 in de begroting vrij te maken. Een alternatief is er touwens niet. In voetbalkantines of andere gelegenheden is er sprake van een hele andere situatie dan bij de ouderensoos. Daarbij zit men ook met het vervoers- en begeleidingsaspect. 

Het lot van de ouderensoos ligt vooral in handen van coalitie-partij Christen Unie/SGP die hun eigen wethouder niet zullen laten vallen. Het CDA en D66 waren gisteravond dermate onduidelijk in hun betoog dat het lang niet zeker lijkt of zij zo'n amendement zullen steunen. Dat is opmerkelijk omdat CDA-lid Jan Hendriks eerder in de media van alles riep over de sociale cohesie en de ouderen.

Raadslid Frank Rozenberg (GBLV) bleek gisteravond vlijmscherp in zijn bewoordingen. GBLV lijkt de aangewezen fractie tot het initiatief van zo'n amendement. VVD, GroenLinks en PvdA zullen, zoals de zaken er nu voorstaan, dit wel steunen. 

Een aanwezige mevrouw met rollator gisteravond op de publieke tribune kan alleen maar bidden en hopen dat de ouderensoos blijft bestaan. 

 

 


Door: Bart Bakker | Foto: Voorburgs Dagblad