Voorburgs Dagblad | GBLV heeft vragen over De Binckhorst

GBLV heeft vragen over De Binckhorst

mainImage

Onlangs vond in het Haagse stadhuis een presentatie plaats van inzake het Central Innovation
District (CID) Binckhorst. "Het CID is het gebied tussen de stations Hollands Spoor, Den Haag Centraal,
Laan van NOI en de Binckhorst", aldus GBLV-raadslid Monica Velu. "De gemeente Den Haag beschrijft het gebied als het economische
hart van de stad en de regio, waar grote ontwikkelingen plaats vinden en moeten leiden tot een hoogwaardig woon- en werkmilieu. De geïnteresseerden werden welkom geheten door wethouder Van Asten van de gemeente Den Haag en door wethouder Van Eekelen van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Dit heeft bij ons een aantal vragen opgroepen".

Deze vragen luiden als volgt. 

1. Vindt er overleg plaats tussen (de leden) van het college van Leidschendam-Voorburg en van
het college van Den Haag over CID Binckhorst?

2. Wat gaat dit overleg inhoudelijk over?

3. Welk standpunt heeft het college ten aanzien van de plannen van Den Haag rond CID
Binckhorst?

4. Wanneer het college geen standpunt heeft ingenomen, wat was dan de rol van wethouder
Van Eekelen bij de presentatie?

5. In hoeverre kan ons college invloed uitoefenen op de Haagse plannen?

6. Heeft het college reeds initiatief genomen om, zoals de gemeenteraad unaniem wenst, te
kijken hoe de omgevingsvisie van Leidschendam-Voorburg en Den Haag op elkaar kan
worden afgestemd met betrekking tot aansluitende zichtlijnen.

7. Vindt ook afstemming plaats over het OV rond de Binckhorst en het NS-station Voorburg en
zo ja, waar bestaat dit uit?

8. Gaat het college de gemeenteraad ook nog (periodiek) zelf actief informeren over de
ontwikkelingen in de Binckhorst en over de kansen die dat voor het Huygenskwartier en de
Julianabaan kunnen hebben?


Foto: Gemeente Den Haag