Voorburgs Dagblad | Evaluatiemodel vergadermodel Ldam-Vbg

Evaluatiemodel vergadermodel Ldam-Vbg

mainImage
Floor Kist (GroenLinks)

Het evaluatierapport over het vergadermodel van Leidschendam-Voorburg is door de gemeenteraad infomeel besproken op 16 april jl. Uitkomst van dat beraad is, dat een groep van 7 raadsleden uit alle fracties zich buigen over het rapport en verbetervoorstellen voorbereiden. Raadslid Floor Kist is voorzitter

De  verbetervoorstellen worden naar verwachting in de  zomer aangeboden aan de raad, zodat dat daar kort na het reces over kan worden besloten  in een openbare bijeenkomst van de gemeenteraad. Het evaluatierapport zal bij deze  stukken worden gevoegd en is overigens op aanvraag ook nu al verkrijgbaar bij de griffie


Foto: Ap de Heus