Voorburgs Dagblad | 'Eindelijk serieuze aanpak afvalprobleem'

'Eindelijk serieuze aanpak afvalprobleem'

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Na jaren van actievoeren, talloze raadsdebatten, flyeren en stickeracties is het zover: de Gemeenteraad beslist over het weer wekelijks ophalen van restafval, de inzet van een mobiele milieustraat en andere acties om het afvalprobleem in onze gemeente serieus aan te pakken. De jarenlange inzet van de VVD is niet voor niets geweest.

VVD-Fractievoorzitter Louise Kortman: ‘Wij zijn heel blij met het voorstel om afval weer wekelijks op te halen. De afgelopen 4 jaar is er veel kapot gemaakt. Het afvalbrengstation en inpandige containers zijn verdwenen, er is een puinhoop ontstaan naast de ondergrondse containers en last but not least: we hebben miljoenen over de balk gesmeten. De service aan onze inwoners werd uit het oog verloren en bovendien zijn de doelstellingen om minder restafval over te houden bij lange na niet gehaald. Eindelijk wordt er nu ingegrepen. En ja, natuurlijk, ook dat kost geld, maar beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.’

Voor de VVD staat de service aan de inwoners voorop. Eerste prioriteit is de boel weer op orde brengen. De invoer van het nieuwe inzamelen wordt wat de liberalen betreft on hold gezet en restafval wordt weer gewoon wekelijks opgehaald.

Kortman: ‘We moeten voorkomen dat dezelfde fouten nog een keer gemaakt gaan worden. Ook de VVD staat voor het halen van de milieudoelstellingen. We willen uiteindelijk toe naar nascheiding van PMD en restafval. Maar totdat dat mogelijk is, is maatwerk wat ons betreft het uitgangspunt. Per wijk samen met de inwoners kijken wat het beste werkt. Dat is onze inzet voor de komende jaren.’

Bron: VVD Leidschendam-Voorburg


Foto: Digitaal Dagblad