Voorburgs Dagblad | Dit verwachten inwoners van het nieuwe College....(!)

Dit verwachten inwoners van het nieuwe College....(!)

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Na vier weken werd onlangs het nieuwe coalitieakkoord `Samen aan zet’ gepresenteerd. Vanavond wordt er over e kandidaat-wethouders door de gemeenteraad gestemd. Een aantal inwoners uit de gemeente had de primeur om het coalitieakkoord in ontvangst te mogen nemen. De redactie van Voorburgs Dagblad peilde de opinie van deze inwoners met de vraag wat ze van het nieuwe college verwachten.

Willy Blonk, bestuursvoorzitter Hospice het Vliethuys, hoopt op een goede samenwerking met het nieuwe College. Zij benadrukt daarbij ook de goede samenwerking met het vorige College. “We hadden een goede dialoog en korte lijntjes en ik hoop dat dat ook zo zal zijn met dit nieuwe college. Hier hechten we echt veel waarde aan''.Alfred van Kesteren, (foto), voorzitter van de ondernemersvereniging in Leidschendam Centrum en eigenaar van restaurant 'De Heerlijkheid', plus het Veur Theater, hoopt dat er met het nieuwe college een frisse wind zal waaien door de gemeente. ,,Alle elementen zijn daar namelijk voor aanwezig'', concludeert Van Kesteren.  Hij ziet in het coalitieakkoord een extra oeververbinding en hoopt dat daarmee letterlijk een nieuwe weg wordt ingeslagen om de verkeersdruk in de gemeente te verminderen.

Voorzitter van hockeyvereniging Cartouche, Paul Spaargaren, vindt het vooral belangrijk dat het gemeentebestuur zich weer met enthousiasme inzet voor de sport in Leidschendam-Voorburg. “Het is heel belangrijk dat iedereen in de gemeente kan sporten en dat moet goed vanuit de gemeente gestuurd worden”, meldt hij. ,,Dat geldt uiteraard ook voor onze vereniging''.

Als vertegenwoordiger van het Damcentrum, Dambelang, was ook Leon de la Croix aanwezig. Hij was blij met het feit dat de focus op het Damcentrum lag tijdens de presentatie. ,,De extra oeververbinding, de slechte parkeermogelijkheden en de bereikbaarheid van het Damcentrum werden dan ook allemaal genoemd door de portefeuillehouder Julliette Bouw (CDA).“Wat wij het college mee willen geven, is al te zien in het huidige coalitieakkoord'', aldus De La Croix (foto) ,,We willen met de gemeente in gesprek willen blijven gaan zodat de problemen voor eens en voor altijd worden opgelost”.Tine Oudshoorn, hier samen op de foto met kandidaat-wethouder Nadine Stemerdink, is directeur van Vlietkinderen, de regionale kinderopvangorganisatie met 23 locaties in Leidschendam-Voorburg. Zij verwacht dat de ingeslagen weg van samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs en jeugdzorg die de laatste jaren is ingezet, wordt voortgezet. Zij pleit ervoor dat de gemeente het beleid verder ondersteunt en daarin zijn regierol blijft nemen.

Ook de voorzitter van het Huygens Hofwijck museum, Harry Kortman, deed zijn zegje over het nieuwe college. Hij was blij dat deze locatie was gekozen voor de gelegenheid. Hij verwacht van het College dat ze oog hebben voor goed gemeentelijk bestuur. Beginnen op de grond van het huis van een groot bestuurder die 19 jaar lang onder de Oranjes bestuurd heeft, is volgens Kortman een goede start. Fouten worden gemaakt op het moment dat goed bestuur uit het oog verloren wordt.....

Door Samantha Lakker.  


Foto: Digitaal Dagblad