Voorburgs Dagblad | De bewuste brief......

De bewuste brief......

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Onze redactie heeft vanochtend de brief in handen gekregen waarin Gemeentebelangen zijn mening geeft over de totstandkoming van de coalitie. Deze brief is gestuurd aan het bestuur van de PvdA. De brief zet Nadine Stemerdink wel degelijk onder druk. De inhoud luidt als volgt.

Geacht bestuur, Op 17 april jl. heeft VVD-informateur Jan Anthonie Bruijn zijn advies uitgebracht voor een nieuw te vormen coalitie in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Hij adviseerde een college te gaan vormen dat bestaat uit de partijen VVD, CDA, PvdA en CU-SGP. Een coalitie met een meerderheid van slechts één raadszetel.

Een advies dat ons in hoge mate bevreemdt, omdat juist de huidige coalitie van GBLV/Gemeente-belangen, D66, GroenLinks en PvdA de afgelopen bestuursperiode constructief en stabiel heeft samengewerkt en in gezamenlijkheid heeft gewerkt aan onder andere een sterk sociaal beleid in onze gemeente.

Niet voor niets hebben de huidige coalitiepartijen GBLV/Gemeentebelangen, D66, GroenLinks én PvdA dan ook de intentie uitgesproken dat, mocht de verkiezingsuitslag dat rechtvaardigen, voortzetting van de huidige coalitie de voorkeur geniet.

Ondanks het feit dat de huidige coalitie na de verkiezingen zou kunnen blijven beschikken over een meerderheid van 20 van de 35 zetels en die uitgesproken intentie van voortzetting van de huidige coalitie, maakt de PvdA een voor ons onverklaarbare ruk naar “rechts”.

Zeker als wordt bedacht hoe de grootste partij (de VVD) in de door de informateur voorgestelde coalitie denkt over sociale woningbouw: “Liever een extra brug over de Vliet dan sociale woningbouw”. De kennelijk nu door (leden van) de PvdA-fractie toegezegde samenwerking aan een coalitie met VVD, CDA en CU-SGP betreuren wij daarom in hoge mate.

Wij verzoeken u onze teleurstelling over deze handelwijze in te brengen in uw eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.

Wij zijn vanzelfsprekend graag bereid om als bestuur van GBLV/Gemeentebelangen om met uw bestuur in gesprek te gaan en een ander nader toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van GBLV/Gemeentebelangen E. Klaarhamer, voorzitter www.gblv.nl GBLV/Gemeentebelangen.

Vanuit het bestuur van de PvdA, is volgens ingewijden bij GBLV, geen politieke reactie gekomen. Ook niet van Nadine Stemerdink richting GBLV. Het bestuur van de PvdA heeft overigens ook een brief van GroenLinks gekregen.


Foto: Digitaal Dagblad