Voorburgs Dagblad | Dambelang: 'GBLV, GroenLinks en D66 hebben geen idee wat er leeft onder de inwoners'

Dambelang: 'GBLV, GroenLinks en D66 hebben geen idee wat er leeft onder de inwoners'

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

DamBelang laat in een reactie op de campagne van de toekomstige oppositie tegen een extra oeververbinding weten dat de oppositie geen flauw benul heeft van wat er leeft onder de inwoners van Leidschendam-Voorburg.

Saillant detail is juist dat geen van deze partijen ook maar de moeite genomen heeft om naar de standpunten van DamBelang (en daarmee ook een heel groot aantal inwoners van het Damcentum en Leidschendam-Zuid) te informeren. Terwijl de coalitievormende partijen dit voor de verkiezingen juist wel deden en ook tijdens de formatie zich door DamBelang laten informeren.

 Zienswijze

Leon de la Croix van DamBelang: “We vinden deze actie van de oppositie bijzonder gezien de doelstelling van de politieke partijen. Ze zeggen er voor de burger te zijn, echter is Klein Plaspoelpolder nog volop in ontwikkeling, veel mensen wonen er nog niet eens. De huidige inwoners van het Damcentum en Leidschendam-Zuid worden zo weggezet als derderangs burgers. Maar als de oppositie oproept tot het indienen van zienswijzen zullen we dit zeker doen! We hebben een grote (en nog steeds groeiende) achterban. Door onze acties zijn er ruim 500 zienswijzen ingediend betreffende het parkeren aan het Molenpad. Wij voelen de mening van de inwoners heel goed aan en ik verwacht dat er minstens eenzelfde aantal zienswijzen als voor het parkeren ook vóór een extra oeververbinding bij het college bezorgd zullen worden.”

Oppositie

Leden van Gemeentebelangen, D66 en GroenLinks gingen donderdag 3 mei de straat op om campagne te voeren tegen een extra brug. Door inwoners rond Klein Plaspoelpolder erop te wijzen dat de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie van VVD, CDA, PvdA en CU-SGP mogelijk tot gevolg zal hebben dat de derde oeververbinding weer een discussiepunt wordt, ondanks dat de gemeenteraad eerder besloot dat die nieuwe brug er niet zou komen. Nu het bestemmingsplan voor Klein Plaspoelpolder ter inspraak voorligt, kunnen inwoners een zienswijze insturen.

 Wens van de inwoners

“De stille meerderheid is juist voor een extra brug'', aldus Fia Vader, DamBelanger en bestuurslid van Wijkvereniging Leidschendam-Zuid. “De luidruchtige meerderheid overigens ook hoor! We hebben tijdens koningsdag heel veel support ervaren als het gaat om het parkeren en de extra oeververbinding, overigens ook opvallend veel vanuit Klein Plaspoelpolder. Hartverwarmend voor de inwoners van Leidschendam-Voorburg en een hard gelag voor de toekomstige oppositie.”

“De Mall of the Netherlands, toename van het (beroeps)scheepvaartverkeer, de capaciteit van de historische Vlietbruggen en de N14 waar we nul zeggenschap over hebben als gemeente. Het is voor de meerderheid van de inwoners duidelijk dat er iets moet gebeuren. De extra oeververbinding is nu al onmisbaar!”

Alternatief plan gesneuveld

Het alternatief voor de extra brug was het programma ‘Benutten zoals bedoeld’. De conclusie was dat er geen draagvlak is voor de maatregelen die een extra oeververbinding achterwege zouden laten. Sterker nog: na uitgebreid onderzoek bleek zelfs dat ‘Benutten zoals bedoeld’ onmogelijk bleek. De reductie van het verkeer over de vlietbruggen was onvoldoende. Zélfs met selectieve toegang. Een meerderheid van de begeleidingsgroep heeft het college verzocht om de extra oeververbinding juist te heroverwegen.

Kleutergedrag

Het is niet gebruikelijk dat politieke partijen oproepen tot het indienen van zienswijzen. Daarnaast wordt door het oproepen om zienswijzen in te dienen het gemeentelijk apparaat alleen maar extra belast. Dat maakt de actie van de toekomstige oppositie juist extra bijzonder. De oppositie sluit zo de deur voor de dialoog.

DamBelang is een belangengroep van en voor bewoners, ondernemers en belanghebbenden welke zich hebben verenigd om de belangen van het Damcentrum en Leidschendam-Zuid te behartigen. DamBelang staat voor verbinding en oplossing

Bron: Dambelang.


Foto: Digitaal Dagblad