Voorburgs Dagblad | Daadkrachtig en ambitieus collegeprogramma “Samen aan zet”

Daadkrachtig en ambitieus collegeprogramma “Samen aan zet”

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Gisteren presenteerde het CDA, samen met VVD, PvdA en Christen-Unie/SGP, het collegeprogramma ‘Samen aan zet’ voor de periode 2018 - 2022. In het programma herkent het CDA veel van de ideeën die het op deed in de luistersessies in de wijken in onze gemeente en verwoordde in het verkiezingsprogramma.

CDA-fractievoorzitter en beoogd wethouder Juliette Bouw: “We hebben de afgelopen raadsperiode goed gebruikt om te luisteren naar wat er leeft onder de inwoners van Leidschendam, Voorburg en Stompwijk. De uitkomsten daarvan hebben we meegenomen naar ons verkiezingsprogramma en we zijn er op 21 maart voor beloond.. In de onderhandelingen over het nieuwe college hebben we de tijd genomen om naar inwoners, verenigingen, ondernemers en organisaties te luisteren. Hun inbreng is meegenomen in dit programma. Daarmee is dit programma echt een programma waarin we samen aan zet zijn!”

Het CDA is tevreden met het collegeprogramma en ziet voldoende ruimte voor nieuwe initiatieven. Het collegeprogramma is daadkrachtig en ambitieus. Het biedt ruimte voor burgerinitiatieven, is sociaal en zorgzaam, investeert in duurzaamheid, en in een voldoende en evenwichtig woningaanbod. Juliette Bouw: “Met het programma hebben we oog voor de vraagstukken van de toekomst. We verwachten eigen initiatief van inwoners, maar laten niemand in de kou staan die tijdelijk niet mee kan doen. We investeren in duurzaamheid met het stimuleren van het gebruik van zonnepanelen, isolatie en groene daken. We zetten in op goede en betaalbare woonruimte voor starters, jonge gezinnen en ouderen. In het programma herkennen we ons christen-democratisch gedachtengoed.”

Uiteraard heeft het collegeprogramma aandacht voor de twee grote vraagstukken uit de verkiezingscampagne: afval en de extra oeververbinding. Voor het CDA waren een schone gemeente en een bereikbare gemeente belangrijke onderwerpen in de verkiezingscampagne. In het programma kiest het nieuwe college ervoor tijdelijk terug te gaan naar het wekelijks ophalen van afval bij de laagbouw tot er een structurele oplossing is. Voor de bereikbaarheid van Leidschendam, Voorburg en Stompwijk gaat  het college zonder taboes in kaart brengen wat daar voor nodig is. Juliette Bouw: “Het afvalvraagstuk vraagt om een antwoord op korte termijn. Onze gemeente dient schoon te blijven. Dit vraagt om een oplossing voor nu en voor de langere termijn. Daarnaast zien we dat onze gemeente dichtslibt. De geluiden vanuit het Damcentrum zijn helder. Het vergt wel een langere adem. Vandaar dat we zonder taboes in kaart gaan brengen wat nodig is voor de bereikbaarheid van onze gemeente. Een extra oeververbinding behoort daarbij tot de mogelijkheden.”

 

We zijn samen aan zet en een ieder vanuit zijn eigen, specifieke verantwoordelijkheid. We staan voor stevige uitdagingen voor een schone gemeente, een bereikbare gemeente, een sociale gemeente en een gemeente met goede bestuurlijke verhoudingen. We staan voor een gemeente die we door willen geven. Juliette Bouw: “Het college begint in een financieel ongunstige situatie. Dit neemt niet weg dat we onze ambities waar willen maken en dat willen we samen doen: met de gemeenteraad en met de inwoners, verenigingen, ondernemers en maatschappelijke organisaties in Leidschendam, Voorburg en Stompwijk. Wij zijn samen aan zet!”


Foto: Digitaal Dagblad