Voorburgs Dagblad | D66 steunt volwaardige theaters

D66 steunt volwaardige theaters

mainImage

D66 is van mening dat concurrentie tussen de theaters Ludens en Veur goed is voor de inwoners van Leidschendam-Voorburg, omdat het leidt tot een beter cultureel aanbod. Daarom pleit D66 ervoor om meer geld vrij te maken voor de 2 theaters als reactie op het voorstel van wethouder Astrid van Eekelen over de samenwerking tussen beide theaters vanuit een organisatie.

Bos: ‘Het onderzoek en de financiële onderbouwing voor samenwerking is mager en lijkt vooral gericht te zijn op 1 uitkomst: de samenwerking tussen de 2 theaters vanuit een organisatie. Als de theaters er halverwege de geplande verkenning niet uitkomen, is er bijvoorbeeld geen scenario om op terug te kunnen vallen, met alle nare consequenties van dien.’

Zowel Ludens als Veur stellen structureel meer geld nodig te hebben om aan de ambities te voldoen, zoals die van culturele hotspot, een gevarieerd cultureel aanbod met ruimte voor talent, gebeurtenissen waaraan cultuurmaatschappelijke partners kunnen deelnemen, en het benutten van commerciële kansen. Het zou gaan om zo’n 33.000 euro meer dan nu in het voorgestelde scenario staat.

D66 wil dan ook een echt onderzoek, een reële verkenning naar de samenwerking en een reële begroting in het voorstel terugzien.

Bos: ’In Leidschendam-Voorburg gaat vergeleken met omringende gemeentes 25% minder geld naar sport, cultuur en recreatie. D66 neemt kunst en cultuur in onze gemeente serieus en heeft hier dan ook een miljoen euro voor vrijgemaakt in onze tegenbegroting in juli. Ons voorstel is zonder meer haalbaar.’

De discussie over de toekomst van de theaters in Leidschendam-Voorburg is ook bedoeld om ideeën te genereren voor de nieuw vast te stellen cultuurvisie.

Bos: ‘Het valt me op dat in het raadsvoorstel Stompwijk ontbreekt.  D66 adviseert de wethouder om in het voorstel de beide theaters te vragen ook de samenwerking met partners in Stompwijk te verkennen. Zo verbindt kunst en cultuur alle bewoners van Ledschendam-Voorburg.’