Voorburgs Dagblad | D66 luidt noodklok over lerarentekort

D66 luidt noodklok over lerarentekort

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Volgens D66 heeft het College bij de bespreking van de Lokale Educati de toezegging (gedaan om inzake het lerarentekort vóór de zomer met de onderwijspartners in Leidschendam-Voorburg in gesprek te gaan. Ook zijn enkele dagen geleden m.b.t. het lerarentekort de onderzoeksresultaten van een onderzoek van de PO-raad gepubliceerd waarin gesteld wordt dat het lerarentekort landelijk, maar vooral in de randstad, wederom is toegenomen en de kwaliteit van het onderwijs verder onder druk komt te staan. De fractie van D66 heeft van enkele onderwijspartners in Leidschendam-Voorburg vergelijkbare geluiden gehoord.

Een concreet beeld van het lerarentekort in Leidschendam-Voorburg blijkt er nog niet te zijn net als het effect van acties van buurgemeentes om het lerarentekort binnen hun grenzen aan te pakken. De fractie van D66 heeft daarom namens raadslid Mahjoub Mathlouti de volgende vragen:
1. Met welke onderwijspartners (BO en VO) is het college tot nu toe in gesprek geweest over het lerarentekort?
2. Met welke onderwijspartners (BO en VO) is nog niet gesproken over het lerarentekort? En waarom niet?
3. Indien onderwijspartners nog niet zijn gesproken: Bent u voornemens om op korte termijn met hen in gesprek te gaan? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?
4. Welke concreet beeld heeft het college tot nu toe geschetst m.b.t. het lerarentekort in Leidschendam-Voorburg?
5. Bij de bespreking van de Lokale Educatieve Agenda bij het raadsforum van 21 mei jl. gaf het college aan het lerarentekort nog niet als prioriteit te hebben opgenomen in het huidige onderwijsbeleid.
6. Zijn het genoemde onderzoek van de PO-raad en de geluiden van onderwijspartners in Leidschendam-Voorburg inmiddels genoeg aanleiding voor het college om het onderwerp lerarentekort op te nemen als aandachtspunt/prioriteit in het huidige onderwijsbeleid? Zo ja, op welke termijn kan de gemeenteraad informatie hiertoe verwachten? Zo nee, waarom niet?
7.Bij de bespreking van de Lokale Educatieve Agenda bij het raadsforum van 21 mei jl. gaf het college aan een actieve rol in te zullen nemen met betrekking tot het lerarentekort. Welke rol ziet het college voor zichzelf weggelegd?


Foto: Digitaal Dagblad