Voorburgs Dagblad | D66: Afval, 1 miljoen euro extra voor wat?

D66: Afval, 1 miljoen euro extra voor wat?

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Onze grondstoffen raken op en het milieu wordt door het verbranden van afval zwaar belast. Daarom heeft de vorige coalitie nieuw afvalbeleid ingevoerd. Afval hergebruiken werd het motto. Dat kan door het gescheiden inzamelen van glas, plastic, papier, restafval et cetera. Dit nieuwe beleid kon rekenen op steun van heel veel inwoners. Want  de toekomst is van ons allemaal, maar vooral van onze kinderen.

Het nieuwe beleid vraagt ook wat van inwoners: dit vraagt om bewust om te gaan met afval. Dus niet alles bij elkaar gooien, maar verschillende bakken voor verschillende soorten van afval. Het vergt wat aanpassingen, maar als je het een poosje doet weet je al snel niet meer beter.

Helaas zijn er altijd zaken die bij invoering van nieuw afvalbeleid nog niet helemaal goed gaan. Zo waren er nog onvoldoende afvalcontainers, was de voorlichting aan onze inwoners niet goed genoeg, en er was weinig tijd voor onze inwoners om te wennen aan het nieuwe systeem. Daardoor werd er met enige regelmaat grofvuil en restafval bij de containers neergezet. En dat riep ook weer irritatie op. Maar een nieuw afvalbeleid kost nu eenmaal tijd: de kinderziektes moeten eruit en iedereen moet even wennen. Dat zagen we ook toen we papier en glas gingen scheiden. Nu herinnert eigenlijk niemand meer de tijd dat we dat niet deden. Of wat te denken van de gratis plastic zakjes die je  tot een paar jaar geleden in winkels kreeg?

Dit nieuwe college wil de inwoners echter geen tijd geven. Want het gelooft in betutteling. Het nieuwe college gaat nu ruim 1 miljoen euro extra uitgegeven om het afval vaker op te halen. Dat is ongeveer 14 euro extra per inwoner. Dus een gezin met twee kinderen is € 60,00 meer kwijt om afval op te halen.

D66 vindt het bizar dat we straks 1 miljoen uitgeven zonder dat we weten of we de zinvolle dingen doen. We gaan pas praten met de bewoners als het kalf verdronken is en het geld opgebrand. Dit vindt D66 slecht bestuur. De gemeente Leidschendam-Voorburg onwaardig.

Bron: D66 Leidschendam - Voorburg


Foto: Digitaal Dagblad