Voorburgs Dagblad | CDA steunt uitwerken aanleg extra brug

CDA steunt uitwerken aanleg extra brug

mainImage
Het CDA heeft een voorkeur voor een 30km-brug met twee richtingen;

Het CDA staat achter de wens van het College het neerleggen van een brug verder te verkennen en uit te werken. Daadkracht en zorgvuldigheid dienen hand in hand te gaan. De uitkomsten van onderzoek laten zien dat een extra route over de Vliet de verkeersdrukte in het centrum van Leidschendam ontlast. Voor de leefbaarheid van het Damcentrum, en ook voor een goede erfontsluiting van de wijken erom heen, is dit voor het CDA de meest voor de hand liggende oplossing. Raadslid Fred Duijn: “Goed dat het College vervolgstappen zet en kijkt of de Provincie Zuid-Holland goedkeuring geeft voor de aanleg.”

Het doel is een Damcentrum waar je veilig en gemakkelijk kan komen als inwoner of als bezoeker om boodschappen te doen of iets te eten. Wanneer een extra oeververbinding onverhoopt niet realiseerbaar zou zijn, zal gekeken moeten worden naar verdere oplossingen. De gedachte een deel van het verkeer te weren, heeft - op basis van wat we nu zien - niet de voorkeur van het CDA. De schaal waarop dat zou moeten gebeuren is in Nederland nog niet eerder vertoond. Vraag is of dat op deze manier wel kan en mag. Het idee dat sommige inwoners wel en andere niet gebruik mogen maken van een openbare weg, staat haaks op het ideaal van bereikbaarheid voor iedereen. 

Het CDA is blij dat inzage is gegeven in de geschatte uitgaven. Wanneer selectieve toegang inderdaad minimaal zo’n €252.000 per jaar gaat kosten, dan is dat over de levensduur van het alternatief, een stevige brug die er 80 jaar of meer ligt, zo’n €20 miljoen en mogelijke meer. Duijn: “Op lange termijn is het moeilijk voorstelbaar dat selectieve toegang ooit financieel gunstiger uitpakt dan een brug die er met wat goede wil al kan liggen voor €10 miljoen.”

Het onderzoek laat verder zien dat selectieve toegang alleen werkt als je inderdaad heel selectief bent en vooral ook blijft. Duijn: “Zodra je wat ruimhartiger ben met het aantal ontheffingen, ebt het effect weg.” 

Raadslid Fred Duijn: “We willen geen tijd verliezen. De verkeersdrukte in Damcentrum is onhoudbaar; de erfontsluiting van de wijken erom heen wordt steeds zorgelijker. Voor een oplossing zijn stappen nodig. Laat het College nu snel starten met - voor nu - de uitwerking van beide sporen.

Het CDA heeft een voorkeur voor een 30km-brug met twee richtingen; we denken dat dat kan en mag. Laten we zodra we meer zekerheid hebben, vlot besluiten tot de aanbesteding. Een extra brug is de meest betrouwbare en duurzame oplossing voor een leefbare gemeente.”


Door: CDA Leidschendam- Voorburg | Foto: Digitaal Dagblad