Voorburgs Dagblad | CDA: 'Basis voor goed wonen in Ldam-Vbg'

CDA: 'Basis voor goed wonen in Ldam-Vbg'

mainImage
Het CDA pleit voor mogelijkheden om als gemeente samen met de woningcorporaties een verduurzamingpact op te stellen

De CDA-fractie heeft met instemming de begrotingsvoorstellen voor 2020 van de gemeente Leidschendam-Voorburg gelezen. De opdracht die het College heeft om toe te werken naar een structureel evenwicht in deze collegeperiode getuigd van realisme en biedt mogelijkheden om goed beleid voor de inwoners van Leidschendam-Voorburg te realiseren. Toch geeft het CDA het College ook een opdracht mee: assertiviteit biedt ook kansen, maak meer gebruik de eigen mogelijkheden en van de kracht van en de kennis bij onze inwoners.

Wonen en leven in Leidschendam-Voorburg moet voor alle inwoners aangenaam zijn. Het CDA pleit voor mogelijkheden om als gemeente samen met de woningcorporaties een verduurzamingpact op te stellen zodat ook bewoners in de sociale huursector in de effecten van die verduurzamingsopdracht kunnen delen.

Ook ziet de CDA-fractie kansen om jongeren beter en eerder te betrekken bij activiteiten en uitdagingen in onze gemeente. Het CDA vraagt daarom het College om voor de maatschappelijke diensttijd die de rijksoverheid ontwikkelt (proeftuinen maatschappelijke dienstverlening) fondsen aan te trekken om diensttijd in onze gemeente mogelijk te maken.

De gemeente staat op het punt haar aandelen ENECO van de hand te doen. De opbrengst van die verkoop wil het CDA duurzaam en verantwoord inzetten voor de toekomst van de gemeente en ten bate van alle inwoners. Daarom heeft het CDA samen met de PvdA het college in een motie opgeroepen om een substantieel van de opbrengsten van de aandelen verkoop van dit energiebedrijf te reserveren om meerjarige investeringen in duurzaamheids-projecten en energietransitie naar een nieuwe toekomst voor Leidschendam-Voorburg mogelijk te maken.

Het CDA ziet in het afgelopen begrotingsjaar met genoegen dat werk is gemaakt van een vereenvoudiging van gemeentelijke regels, dit biedt meer ruimte aan inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven om initiatieven te nemen die onze gemeente beter en mooier maken. Wel gaat de CDA-fractie de discussie aan hoe wij als gemeente het juiste toezicht kunnen blijven houden.


Door: CDA Leidschendam-Voorburg