Voorburgs Dagblad | Brief van GroenLinks over aanwezigheid van PvdA in coalitie

Brief van GroenLinks over aanwezigheid van PvdA in coalitie

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar
De inzet van GroenLinks na de verkiezingen was een coalitie met Gemeentebelangen, D66, PvdA en GroenLinks. En dat willen we de PvdA-leden laten weten. De brief die wij gestuurd hebben is hieronder te lezen.

Beste collega-bestuursleden van de PvdA,

De afgelopen weken waren voor velen van ons een achtbaan van blijdschap, teleurstelling en verwarring.

Natuurlijk waren we bijzonder trots op de zetelwinst voor onze partij. Maar bovenal voelden we ons opgelucht dat de bestaande coalitie een ruime meerderheid in de gemeenteraad behield. Met 20 raadszetels is er immers een geruststellend goede positie om door te gaan op de ingeslagen weg. Dóór met het creëren van sociale woningbouw en met het investeren in zorg en welzijn voor onze inwoners. Dóór met een betrouwbare coalitie en goed samenwerkende partijen – zeker op het gebied van zorg, duurzaamheid en werk en inkomen.

Namens het bestuur van GroenLinks Leidschendam-Voorburg spijt het me dan ook zeer dat ik onze teleurstelling moet overbrengen over de voorlopige keuze van de PvdA om een christelijke conservatieve coalitie mogelijk te gaan maken (VVD-CDA-PvdA-CU/SGP). Het was op voorhand al duidelijk dat een VVD-informateur waarschijnlijk niet zou aankomen met een coalitievoorstel zónder de VVD. Maar welke programmatische en bestuurlijke afwegingen de PvdA had om hieraan mee te doen, is voor ons een raadsel.

Het leven in de politiek gaat soms over het verenigen van tegengestelde belangen om het bestuur van een land of een gemeente mogelijk te maken. Dat weten we allemaal heel goed. Wanneer er geen alternatief had bestaan, dan had GroenLinks de PvdA misschien wel gesteund in haar wens om een dergelijke rechtse coalitie net ietsje minder rechts te maken.

Nu gaat dat niet op. Er is een programmatisch en politiek duidelijk en logischer alternatief. De vier fracties van GBLV, D66, PvdA en GL spraken vóór de verkiezingen tegen elkaar uit dat doorgaan met die coalitie de voorkeur geniet. Daarnaast hadden de PvdA-fractie en de GroenLinksfractie afgesproken om elkaar vast te houden. Nu er weer 7 linkse zetels in de gemeenteraad zitten, zou het jammer zijn als die uit elkaar gespeeld worden. In het scenario dat wordt voorgesteld door de formateur, zou GroenLinks vanaf de linkerkant oppositie voeren tegen de PvdA. Iets wat onder Rutte-II ook niet goed voor PvdA is afgelopen.

Programmatisch is het voortzetten van de huidige coalitie vanzelfsprekender, bovendien is het getalsmatig gunstiger. De vier fracties hebben een veel riantere meerderheid met 20 zetels tegenover de 18 zetels van de beoogde coalitie. Er zitten twee winnaars in die coalitie en één partij die tegen de landelijke trend in niet verloren heeft. Daarmee doet het meer recht aan de uitslag van de verkiezingen. En tenslotte vertegenwoordigen de vier partijen een diversere achterban van jongeren, ouderen, mannen en vrouwen, hoger en lager opgeleiden. De beoogde coalitie richt zich vrijwel uitsluitend op hoger opgeleide mannen.

GroenLinks zou niets liever willen dan doorgaan op de ingeslagen weg. Wij vragen u dan ook om nog eens goed na te denken over de keuze voor een christelijk conservatieve coalitie. Er is écht een beter alternatief. Ik stel het op prijs als u deze brief ter kennis brengt aan uw leden in een eerstvolgende ledenvergadering.

Ik dank u alvast hartelijk.

Met vriendelijke groet,

Geert van Rhee voorzitter GL-LV


Foto: Digitaal Dagblad